TUZLARIJE - D O S J E

06.09.2013.
Ko zna koja je najava po redu
BiH iduće godine preuzima kontrolu svog neba
Ministar komunikacija i transporta BiH Damir Hadžić, resorni entitetski ministri i direktori nadležnih direkcija za kontrolu bh. zračnog prostora utvrdili su da će oktobar 2014. godine biti konačni rok za preuzimanje kontrole letenja nad bh. nebom.

Ministar Damir Hadžić istaknuo je da su u proteklih godinu dana nadležna ministarstva ispunili sve uvjete da BiH u oktobru naredne godine preuzme kontolu letenja nad svojim nebom.

"Sedam godina od usvajanja Strategije upravljanja zračnim prostorom BiH, 1. novembra ove godine bit će izvršena integracija FED CAD-a i RS CAD-a u BHANSA-u, čime će biti zadovoljeni svi uvjeti da 6. marta 2014. godine preuzmemo kontrolu nad donjim dijelom našeg neba, a u oktobru 2014. preuzet ćemo potpunu kontrolu nad svojim zračnim prostorom. Današnji sastanak potvrda je uspješnog rada državnog i entitetskih ministarstva na projektu čija se realizacija godinama odgađala", kazao je on.

Sredstva za finansiranje BHANSA-e osiguravaju se iz sredstava ostvarenih od preleta, a koje pružaocu usluga kontrole zračnog prometa doznačava EUROCONTROL (Evropska agencija za sigurnost zračne plovidbe).

Preuzimanjem kontrole zračnog prostora iznad teritorija BiH i ostvarivanjem prihoda po tom osnovu, entitetske vlade će biti oslobođene obaveza koje sada imaju prema entitetskim direkcijama civilne avijacije u ukupnom iznosu od oko 10 miliona konvertibilnih maraka.

Ono što u ovoj agencijskoj vijesti bode oči je izjava ministra Hadžića kojem sedam godina nerada i opstruiranja preuzimanja kontrole nad vazdušnim prostorom ne smeta da zaključi kako je održani sastanak potvrda uspješnog rada državnog i entitetskih ministarstva na projektu čija se realizacija godinama odgađala, pri čemu su od tih sedam godina tri godine njegovog ministarskog mandata.

Da li u ministrov uspjeh spada i šest godina obučavanja naših kontrolora u Beogradu na opremi koja drugačija od one koju je BiH kupila, pravljenje višemjesečnih prekida u obuci nakon kojih kontrolori moraju da obnavljaju obuku koju su već prošli i posebno zadnji slučaj kada je dvadesetak kontrolora izgubilo licencu i trenutno su opet u Beogradu na obuci.

A.M.

Priredio(la):