TUZLARIJE - D O S J E

04.11.2013.
Poziv na učešće
Besplatno pravno savjetovanje za radnike/ce


Poslodavac vam ne isplaćuje platu? Nemate ugovor o radu? Maltretira vas nadređeni? Dobili ste nezakonit otkaz s posla? Nisu vam uplaćeni doprinosi i ne možete koristiti zdravstveno osigurnanje? Poslodavac vam ne dozvoljava da se udružite u sindikat? Ne znate kome da se obratite da riješite ovakve problem? Nemate novaca da unajmite advokata?


Iskoristite jedinstvenu priliku i dođite na pravno savjetovanje na kojem ćete direktno moći da pitate pravne stručnjake sa 15-godišnjim iskustvom kako da riješite ove i druge probleme iz oblasti radnih prava! I to sve besplatno!

Pravno savjetovanje će se osim u Mostaru, Prijedoru, Zenici i Banja Luci održati i u Tuzli, 6.11. u 15h (sala hotela Tuzla, adresa: Ul. ZAVNOBiH-a 13)
Broj učesnika je organičen a pravna pomoć dostupna na kraja tekuće godine. Prijavite se i rezervišete vaše mjesto pozivom na telefon 061 460 584 ili pošaljite nam email na sindikatbpp@gmail.com.

Više informacija o programu besplatne pravne pomoći možete naći na www.stbih.ba ili na www.facebook.com/STBIH

Svi učensnici dobiti će besplatnu kopiju Priručnika za sindikalno organizovanje.

Pravna savjetovanja organizuje Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) koji je neprofitna i nestranačka organizacija koja predstavlja i zastupa radnike u najdinamičnijem i najprogresivnijem sektoru, te okuplja više od 10.000 individualnih članova u cilju zaštite individualnih i kolektivnih prava radnika, u saradnji sa Udruženjem Vaša prava BiH, vodećom nevladinom i neprofitnom organizacijoma koja pruža besplatnu pravnu pomoć i zastupa interese građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kroz rad 9 kancelarija u svim pitanjima građanskog prava i ljudskih sloboda. Zalaže se za slobodu i ljudsko dostojanstvo već 15 godina.


Pravno savjetovanje realizuje se kroz Projekat zagovaranja za zaštitu prava na sindikanlno organizovanje uz finansijsku podršku Norveške Ambasade u BiH.

Priredio(la):