TUZLARIJE - D O S J E

24.12.2013.
Radionica o javnom zagovaranju u zdravstvu
Neophodnost saradnje NVO i vladinog sektora


Dvogodišnji program „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja BiH“ usmjeren na unaprijeđenje sistema javnog zdravlja u BiH započeo je praktičnim radionicama na temu zagovaranja pri izradi zakonske legislative.


Radionica je okupila predstavnike Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Ministarstva civilnih poslova BiH, Udruženja građana Viktorija i tuzlanske Margine, predstavnike medija i edukatore iz Crne Gore uz koordinaciju Udruženja Partnerstvo za zdravlje.

Tuzlarije


„Uloge civilnog sektora u zdravstvu i sektorski pristup planiranju strateških dokumenata, akcionih planova i njihove implementacije je mjesto našeg djelovanja. Taj proces se mora provoditi u saradnji sa institucijama vlasti i NVO sektoro zemlji sa m koji se bavi zdravstvenim temama“, kazao je Haris Karabegović, projektni koordinator Udruženja Partnerstvo za zdravlje, napomenuvši da se trebaju razvijati partnerski odnosi među svim akterima u ovom procesu.

Kako je rečeno na skupu, uloga civilnog sektora je od velikog značaja, posebno za pacijente i populacije koje su izložene većim rizicima od infektivnih bolesti u smislu pružanja bolje i kvalitetnije usluge.

Tuzlarije


„Odluke na koje želimo uticati jasno i glasno su definisane na samom početku podjedanako kao i nivo na koji želimo da vršimo pritisak. U Crnoj Gori je to vrlo jasno, no u BiH je situacija nešto komplikovanija zbog većeg broja nivoa vlasti. I pored toga, dobra iskustva u procesu sprovođenja nekih naših inicijativa su ono što je primjenjivo u svakoj zemlji bez obzira na njen ustroj“, kazala je Biljana Zeković, edukator iz Crne Gore.

B.K.

Priredio(la):