TUZLARIJE - D O S J E

09.12.2013.
OSCE, OHR, EUD/EUSR, Vijeće Evrope i Ujedinjene nacije
Poziv na provedbu Zakona o zabrani diskriminacije u BiH


U susret Međunarodnom danu ljudskih prava koji se obilježava 10. decembra, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured Visokog predstavnika, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalni predstavnik u BiH, Ured Vijeća Evrope u BiH i Ured Rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija žele izraziti snažnu podršku institucijama BiH u provedbi Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

„Pozivamo vlasti, kako na entitetskom tako i na državnom nivou, da ulože veći trud i osiguraju da se Zakon o zabrani diskriminacije u BiH nastavi provoditi u praksi, u interesu svih građana BiH“, kazao je Fletcher M. Burton, šef Misije OSCE-a u BiH. „Izričita zabrana diskriminacije šalje jasan signal – nema mjesta niti za jedan oblik diksriminacije u savremenom bh. društvu“.

Ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije i Specijalni predstavnik EU u BiH je rekao: “Jedan od najvećih izazova u domenu ljudskih prava u BiH i dalje je diskriminacija i inkluzija ranjivih grupa – Roma i manjina – ali i žena i djece, osoba sa invaliditetom, povratnika, kao i pripadnika LGBTI zajednice. Za Evropsku uniju, postojanje i djelovanje nezavisne i odgovorne Institucije ombudsmana za ljudska prava je ključno u borbi protiv diskriminacije. Sve relevantne strane moraju podržati institucije BiH u ispunjavanju obaveza koje proističu iz ovog Zakona“.

Trenutno je i dalje nizak broj preporuka Ombudsmana BiH za ljudska prava implementiranih od strane vlasti na lokalnom, entitetskom i državnom nivou. „Uklanjanje diskriminacije u svim oblastima predstavlja glavni cilj Daytonskog mirovnog sporazuma. Uživanje ljudskih prava i sloboda, u skladu s Ustavom i međunarodnim sporazumima, mora se osigurati svim građanima BiH bez diskriminacije po bilo kom osnovu. To je početna tačka na kojoj počiva sve ostalo“, izjavio je Valentin Inzko, Visoki predstavnik.

Florence Bauer, vršilac dužnosti Rezidentnog koordinatora u BiH, kazala je da je zabrana diskriminacije po svim osnovama ugrađena u sve temeljne konvencije UN-a i regionalne sporazume o poštivanju ljudskih prava koje je potpisala BiH. „Obavezujemo se da ćemo osigurati ugradnju svih ovih međunarodnih odredbi u domaće politike rada i prakse djelovanja svih odgovornih strana u BiH, posebno pružalaca usluga na lokalnom nivou vlasti“.

Mary Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH, je rekla da je uloga nezavisnog i efikasnog pravosuđa i pravovremenog izvršavanja presuda posebno važna za primjenu vrijednosti Zakona o zabrani diskriminacije u praksi. „Evropska konvencija o ljudskim pravima, članom 14. i Protokolom 12., i sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava pružaju smjernice u pogledu Zakona o zabrani diskriminacije“.

Priredio(la):