TUZLARIJE - D O S J E

03.01.2014.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila listu dužnika


Svi dužnici indirektnih poreza javno su objavljeni danas na internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Tuzlarije
Foto: seebiz.net


Za taj postupak prethodno je trebalo izmijeniti Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, koji danas stupa na snagu.

Lista kompanija koje duguju najviše poreza po osnovu PDV-a:

1. MB Kekerović d.o.o., Cara Dušana bb, Laktaši 9.135.611.02 KM
2. Republička direkcija za robne rezerve, Nikole Pašića, Banja Luka 7.590.465.41 KM
3. Đuša d.o.o. Fojnica, Prokoški put bb, Fojnica 7.294.461.50 KM
4. KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, Velikih drveta 1, Novi Grad Sarajevo 6.685.983.11 KM
5. Palace Group d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 4, Centar Sarajevo 6.219.674.65 KM
6. NBI Ćurić d.o.o., Stjepana Tomaševića bb, Žepče 5.917.695.00 KM
7. Elipsa d.o.o., Vranić bb, Posušje 4.854.521.90 KM
8. Mass d.o.o. Bijeljina, Sarajevska bb, Bijeljina 4.697.872.26 KM
9. Osmex d.o.o. Sarajevo, Sime Milutinovića 7, Stari Grad Srajevo 4.509.369.76 KM
10. Federalna direkcija robnih rezervi, Ćemaluša, Centar Sarajevo 4.375.275.80 KM

Ostatak liste dužnika po osnovi PDV-a pogledajte ovdje.

Lista kompanija koje duguju najviše poreza po osnovu akciza:

1. BOB-PRO d.o.o. za proizvodnju i usluge, Blizanci b.b. Čitluk, 7.559.742, 09 KM
2. Sarajevska pivara, Franjevačka 15, Stari Grad, 3.051.934, 33
3. BOBITA d.o.o. Kralja Tomislava 42 a, Ćitluk, 2.061.605, 30
4. Fruktona a.d. Banja Luka - u stečaju, Beogradska 24, Banja Luka 1.381.858, 27
5. Hepok-Vinarija Ljubuški d.o.o., Stjepana Radića, Ljubuški 641.049, 12

Ostatak liste dužnika po osnovu akcize pogledajte ovdje.

Lista kompanija koje duguju najviše poreza po osnovu carine

1. Leyn d.o.o. Bihać, El Gazalija 1, Bihać 3.100.871, 09 KM
2. Vučko Trade d.o.o. Banja Luka, Barlovci 11, Banja Luka, 1.757.235, 23
3. Megacom d.o.o. Tuzla, Grabov potok bb Tuzla, 368.703, 28
4. SL-ITK d.o.o. Trebinje, Donje Čičevo bb Trebinje, 662.199, 41
5. MC Trgoprom d.o.o. Banja Luka, Dunavska 1c, 461.593, 50

Ostatak liste najvećih carinskih dužnika pogledajte ovdje.

Iz UIOBiH su još sredinom novembra upozorili da svi obveznici koji ne žele da se nađu na javno objavljenoj listi dužnika moraju uplatiti obaveze po osnovu indirektnih poreza u što kraćem roku. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupku indirektnog oporezivanje, Uprava za indirektno oporezivanje BiH će javno objaviti sve one obveznike koji imaju dugovanja po osnovu indirektnih poreza: PDV-a, akciza, carina i putarina.

Pored javne objave dužnika, u usvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koji je na prijedlog UIO usvojila Parlamentarna skupština BiH, naknadni teret prinude je smanjen s 10 na pet posto, a zatezna kamata s 0, 06 na 0, 04 posto svakog dana zakašnjenja. UIO je ovaj prijedlog, smanjenja naknadnog tereta prinude i zateznih kamata, uradila kako bi izašla u susret poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, koja se trenutno susreće sa velikim problemom nelikvidnosti.

Od početka primjene Zakona o PDV-u u BiH, dakle od 1. januara 2006. godine pa zaključno s 2013. godinom, dug po osnovu prijavljenog, a neuplaćenog PDV-a, s teretom naknadne prinude iznosio je 789 miliona KM.

Od ukupnog iznosa dugovanja do 17. novembra je bilo naplaćeno 520 miliona KM, tako da trenutna dugovanja iznose 269 miliona KM i to duguje 9.089 obveznika iz BiH. Ova trenutna dugovanja su u daljnjem postupku prinudne naplate. Procenat naplate duga iznosi 65 posto.

Priredio(la): FTV/FENA