TUZLARIJE - D O S J E

10.01.2014.
Mine nastavljaju da odnose živote u Bosni i Hercegovini
U prvoj sedmici januara stradale 4 osobe

Mine nastavljaju da odnose živote u Bosni i Hercegovini! U prvoj sedmici januara stradale su 4 osobe, uključujući i jedno smrtno stradalo dijete. Dok čekamo na reakcije nadležnih, ukoliko ih uopšte bude, na nastavak stradanja građana u minskim incidentima u Bosni i Hercegovini, želimo podsjetiti na obaveze državnih institucija prema usvojenoj državnoj Strategiji protivminskog djelovanja za period 2009. - 2019.

Jedini siguran način prevencije minskih incidenata i novih stradanja je uklanjanje mina sa kontaminiranih površina i njihovo uništavanje. Već sada je evidentno da su, nakon prvih pet godina sprovedbe Strategije protivminskih djelatnosti, učinci u redukciji minski sumnjive površine daleko ispod planiranih. Što više, ostvareno je manje od 40% planiranih ciljeva humanitarnog deminiranja i nastavi li se ovakvim tempom u kojem se godišnji učinci konstanto smanjuju u odnosu na prethodnu godinu, BiH neće ni izdaleka postići projektovane rezultate strategije i dugo nakon 2019. godine će ostati kontaminirana minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata.

Uoči Treće Revizijske konferencija o zabrani mina u junu 2014. godine, Međunarodna kampanja za zabranu mina poziva sve zemlje, pogotovo one ugrožene minama, da prihvate izazaov, učine dodatne napore i obavežu se na što je moguće skoriji završetak započetih poslova koji se tiču smanjenja negativnog uticaja mina.

Koordinaciona grupa za pomoć žrtvama mina, sastavljena od nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva sa ciljem koordinacije programa podrške žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, poziva nadležne institucije da iskoriste ovu priliku i pokušaju da nadoknade propušteno. To bi za nadležne institucije značilo da bi trebalo da poduzme korake koje su sami predvidjeli u postojećoj Strategiji protivminskog djelovanja uključujući reviziju strategije i pravljenje realnog, ali ambicioznog plana, kako mobilizirati resurse u cilju postizanja krajnjeg cilja – BiH bez mina do 2019. godine.

Brzim djelovanjem u tom pravcu, BiH bi pokazala da još uvijek ima kapacitet da unaprijedi dinamiku i podigne profil protivminskih djelatnosti, što bi omogućilo angažovanje unutarnjih resursa i animiranje novih donatora u ostvarenju tog plana, nakon konferencije u junu ove godine.

Koordinacijske grupe saopstenje salje NVO "Incijative prezivjelih od mina

Priredio(la):