TUZLARIJE - D O S J E

15.01.2014.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač
Policija neće udariti na narod!
Fino zvuči ali ....Tuzlarije


"Policija u Federacije BiH neće sa palicama izaći pred bilo koji oblik ispoljavanja nezadovoljstava građana svojim socijalnim statusom. Odgovorni za takve pojave neka razmišljaju na koji način će to držati pod kontrolom", poručio je Lukač na konferenciji za novinare.

On je napomenuo kako loša socijalna i ekonomska situacija mogu uticati da stanje sigurnosti u Federaciji BiH, koje je trenutno relativno zadovoljavajuće, ali je evidentno kako može biti pogoršano u narednom periodu. (BHRT)

Fino zvuči ali ....

Dragan Lukač je direktor Federalne uprave policije pri Federalnom MUP-u i zaista dobro zvuči kad kaže: "Policija u Federacije BiH neće sa palicama izaći pred bilo koji oblik ispoljavanja nezadovoljstava građana svojim socijalnim statusom".

Problem je što u decentralizovanom ustrojstvu policije u FBiH, direktor Federalne uprave policije ne može govoriti u ime cijele policije u FBiH jednostavno zato što su kantonalne policije potpuno autonomne i pod punom kontrolom kantonalnih policijskih komesara i ministara unutrašnjih poslova. Čak šta više, održavanje javnog reda i mira ni direktno ni indirektno nije u nadležnosti FUP-a osim u segmentu osiguranja određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH. Drugim riječima Lukač može narediti policajcima iz svoje uprave koji obezbjeđuju zgradu Vlade FBiH "da ne udaraju na narod" ali to naređenje ne važi za policiju Kantona Sarajevo koja po zakonu mora da sluša svog policijskog komesara, a policijski komesar nije dužan da izvršava naređenja direktora Federalne uprave policije.

Kao što rekosmo, izjava Dragana Lukača zaista lijepo zvuči ali umjesto upotrebne vrijednosti ima samo političku, dakle nikakvu. A evo i zašto, ovo su nadležnosti Federalne uprave policije:

- sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje počinitelja tih kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;

- osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH;

- promet i prijevoz eksplozivnih materija.

Kao što se da primjetiti, u nadležnostima FUP-a kantonalne policije nema ni pod razno, čak ni koordinirajuće i savjetodavne uloge, a o naredbodavnoj da se i ne priča. Prema tome narode, ne uzdaj se u ovakve izjave, svaki kanton je "država" za sebe, kako će u slučaju ispoljavanja socijalnog nezadovoljstva policija reagovati u kantonima, niko ne zna.

A.M.

Priredio(la):