TUZLARIJE - D O S J E

15.01.2014.
Za četiri mjeseca, značajan napredak u samo 8 od 1569 obećanja


TuzlarijeU posljednjem kvartalu 2013. godine, nisu zabilježene značajne promjene u dinamici ispunjavanja predizbornih obećanja partija na vlasti na državnom i entitetskim nivoima. Nastave li ovim tempom, partije na vlasti neće ostvariti ništa bolji rezultat od svojih prethodnika u prošlom mandatu.

Do septembra 2013. godine, sve partije na vlasti uspjele su ostvariti značajniji napredak u ispunjavanju svojih predizbornih obećanja u tek 4, 1% datih obećanja. U kategoriji djelimičnog napretka našlo se 25, 4% obećanja, dok je čak 70, 4% predizbornih obećanja ostalo sa malom ili nikakvom šansom da će biti ispunjena do kraja mandata. Od septembra do decembra 2013. godine, nije se mnogo promijenilo: do kraja decembra 2013. godine, svega 53 od ukupno 1569 obećanja je promijenilo status u odnosu na septembar iste godine.
Za četiri mjeseca, jedanaest partija uspjelo je dobiti 39 novih pozitivnih ocjena, te 14 negativnih ocjena za ispunjavanje predizbornih obećanja.

Među 39 pozitivnih ocjena, svega je 8 obećanja kod kojih je ostvaren iole značajan napredak. Posmatrano u procentima, to znači da je za četiri mjeseca zabilježen bilo kakav napredak u tek 2.5% ukupnog broja obećanja, dok je značajniji napredak zabilježen u samo 0, 5% obećanja. Kod obećanja koja su dobila negativne ocjene, može se konstatovati da je za četiri mjeseca došlo do stagniranja ili nazadovanja u ispunjavanju 0, 9% obećanja.

Gledano po partijama, za prethodna četiri mjeseca, najbolji rezultat ostvarila je SDA, čijih 20 obećanja je promijenilo ocjene, pri čemu je 16 obećanja dobilo više, a 4 niže ocjene od prethodnih. Za njom slijedi SDP, čijih je 9 obećanja dobilo više, a 2 niže ocjene u odnosu na septembar 2013. godine. Od 7 obećanja SP RS pozitivne ocjene dobilo je 5, a negativne 2 obećanja. SBBBiH je dobio 6 novih ocjena (3 pozitivne i 3 negativne), dok je NSRzB dobila 4 nove ocjene (2 pozitivne i 2 negativne). SNSD je zabilježio promjene u ocjenama svega 4 obećanja, od čega su u dva slučaja ocjene povećane, a u dva je ocjena smanjena. Najmanji broj novih ocjena dobio je DNS, koji je zabilježio jednu novu pozitivnu ocjenu.
Najviše promjena zabilježeno je u obećanjima partija koje učestvuju u radu Vlade FBiH. Neki od poteza Vlade FBiH koji su najviše utjecali na promjene ispunjenosti obećanja su usvajanje Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina, osnivanje Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, te utvrđivanje Nacrta zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH. Konačno usvajanje Strategije reforme penzijskog sistema u FBiH donijeloje pozitivne ocjene jednom obećanju SDP-a, ali i negativne ocjene za NSRzB, SDA i SDP, jer strategija odriče mogućnost uvođenja više stubova PIO, koje su u svojim izbornim programima obećale sve ove partije.

U aktivnostima Vijeća ministara nije se našlo mnogo toga što je bitno uticalo na promjenu statusa obećanja partija koje učestvuju u njegovom radu. Pozitivne ocjene zabilježio je SBBBiH u oblasti kontrole naouržanja, jačanju transparentnosti u oblasti odbrane, te međunarodne saradnje na ovom polju. Sa druge strane, tri obećanja u oblasti kulture dobila su negativne ocjene zbog kontinuiranog odbijanja Ministarstva civilnih poslova BiH da se pozabavi pitanjem finansiranja institucija kulture od značaja za BiH.
Jedna od gorućih tema u proteklom periodu, smjena kadrova SDS-a u Vijeću ministara, donijela je negativnu ocjenu za obećanje SNSD-a o saradnji sa partijama iz Republike Srpske, dok je ova stranka zabilježila pozitivnu ocjenu vezano za pokretanje aktivnosti za deblokiranje sredstava Elektroprenosa BiH.

U Republici Srpskoj, usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, promijenilo je nekoliko ocjena u obećanjima SP RS, i u pozitivnom i u negativnom pravcu. Nekoliko obećanja koja se odnose na visinu penzija u RS prvi put su dobila pozitivne ocjene kada je Vlada RS donijela odluke o povećanju penzija za ukupno 5, 5%. Usvajanje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj također je donijelo pozitivne promjene nekim obećanjima SP RS. Sa druge strane, staro obećanje SNSD-a o izgradnji aerodroma u Trebinju izgubilo je svake šanse za ostvarivanje nakon što je ovo preduzeće i zvanično ugašeno, brisanjem iz Registra privrednih subjekata.

U prethodnom mandatu, “Istinomjer” je pratio ispunjavanje svega 367 obećanja na državnom nivou vlasti, bez entitetskih vlada. Uključivanje novih partija i nivoa vlasti u monitoring, te znatno veći broj obećanja partija u aktuelnom mandatu nisu, kako se čini, nimalo pomogli ostvarivanju pozitivnijeg rezultata u ispunjavanju predizbornih obećanja.

Naime, ukoliko se do kraja mandata zadrži isti tempo u ispunjavanju obećanja, u najboljem slučaju tek 5, 2% od 1569 obećanja ima velike šanse za ispunjenost do oktobra 2014. godine, što znači da bi se ostvario tek neznatno bolji rezultat od onog koji su postigle partije na državnom nivou u prošlom mandatu, kada su uspjele ispuniti ukupno 5% predizbornih obećanja. Sa druge strane, ako se i negativni trendovi nastave do kraja mandata, do oktobra 2014. godine može se očekivati da će čak 73.3% datih obećanja ostati neispunjeno, što je znatno više od 64% neispunjenih obećanja koliko su imale partije u prethodnom mandatu.Priredio(la): istinomjer.ba