TUZLARIJE - D O S J E

14.01.2014.
Još neće biti isplate invalidnina ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca


Tuzlarije
Zgrada Vlade FBiH


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Sarajevu, bez ijednog glasa za, sa devet protiv i pet uzdržanih, odbila zahtjev predsjednika FBiH Živka Budimira za donošenje odluke o davanju ovlašćenja pomoćniku federalnog ministra finansija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz budžeta FBiH, saopšteno je iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.

Vlada je na osnovu mišljena Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, ustanovila kako odluka koju je predložio predsjednik FBiH nije u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2014. godinu.

Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije dao je mišljenje kako pravna situacija iz 2006. godine, na koju se u obrazloženju svoje odluke pozvao predsjednik FBiH, nije ista kakva trenutno postoji.

Predsjednik FBiH se u svom zahtjevu pozvao na Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine i tadašnju odluku Federalne vlade kojom je pomoćnik federalnog ministra finansija ovlašten kao potpisnik.

Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine predviđao je da je potpisnik transakcija platnih naloga federalni ministar finansija ili osoba koju, na njegov prijedlog, ovlasti Vlada FBiH, dok Zakon o izvršenju Budžeta za 2014. godinu propisuje da je federalni ministar finansija prvi obavezni potpisnik transakcija platnih naloga.

Također, 2006. godine federalni ministar finansija još je bio na funkciji u momentu kad je Vlada FBiH donijela odluku, što sada nije slučaj.

Ovom dijelu sjednice Vlade FBiH prisustvovao je i predsjednik FBiH Živko Budimir.

Budimir je uputio poziv za konsultacije o konačnom rješavanju imenovanja novog ministra finansija. U srijedu bi trebalo da bude održan sastanak predsjednika Federacije sa dopredsjednicima Vlade, a u četvrtak razgovor sa šefovima poslaničkih klubova iz Federalnog parlamenta.

I federalni premijer Nermin Nikšić uputio je jutros pismo predsjedniku Federacije Živku Budimiru. Nikšić obavještava Budimira da više ne važi postupak smjene osam federalnih ministara, koji je premijer pokrenuo 10. decembra 2012. godine.

Pojedini mediji konstatuju da je premijer svoj zahtjev povukao nakon što je potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo od Budimira zatražio da smijeni dopremijera FBiH i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Jerka Ivankovića Lijanovića.-

Priredio(la): Izvor: FTV