TUZLARIJE - D O S J E

14.01.2014.
Bankrot prijeti kantonalnim budžetima?
Ako je najbogatiji kanton u deficitu čemu se mogu nadati ostali?
U Budžetu Kantona Sarajevo nema novca i sve je veći deficit. U Koordinaciji sindikata budžetskih korisnika Kantona Sarajevo kažu da većini korisnika nisu isplaćene najmanje dvije plaće za prošlu godinu.

"Možemo reći da je došlo do narušavanja socijalne sigurnosti uposlenih u obrazovanju, kulturi, policiji, sudskoj vlasti i tužiteljstvu, namještenicima u državnoj službi - 12.000 ljudi prima plaću iz Budžeta ovog kantona", kaže Faruk Bešlić, predsjednik Koordinacije sindikata proračunskih korisnika KS-a.

Ako je najbogatiji kanton u ovakvim problemima čemu mogu da se nadaju siromašniji?

U Centru civilnih inicijativa tvrde da u proračunima na svim nivoima vlasti u Federaciji ne postoje naznake za budućim značajnijim uštedama i smanjenju javne potrošnje, već upravo suprotno - sve se više zadužujemo, čime financijska kriza postaje sve veća.

"Ako je KS u ovom trenutku u deficitu najmanje 30 miliona KM, onda je lako pretpostaviti da su kantoni u manjku 100-150 miliona KM, pa onda Federacija sa svojim deficitom, pa općine... Nećemo se prevariti ako kažemo da je dubina deficita pola milijarde maraka", smatra Adis Arapović, projekt menadžer CCI-ja.

Iz CCI-a dodaju da je problem Federacije što se proračun posmatra kao izborni plijen, a ne kao instrument provođenja ozbiljnih reformi koje bi doprinijele boljem životu građana.

Arapović upozorava da je Federacija praktički zarobljena zbog politikanskih igara pojedinaca i velikog broja stranaka. Pored toga što nema novca, dodaje on, nema ni tehničke mogućnosti da se ono što je osigurano isplati krajnjim korisnicima.

Priredio(la): Izvor: FTV