TUZLARIJE - D O S J E

21.01.2014.
Rokovi za podnošenje poreskih i drugih prijava u 2014.


TuzlarijePoreska uprava Federacije BiH obavještava obveznike podnošenja poreskih prijava, pravna lica, poduzetnike i građane da su dužni u propisanim rokovima podnijeti poreske prijave za 2013. godinu.

Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim platama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP - 1022) za 2013. godinu poslodavac/isplatilac treba da podnese nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do kraja februara 2014. godine.

Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti (obrazac GPZ 1052) za 2013. godinu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do kraja februara 2014. godine.

U istom roku podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.

Godišnju prijavu poreza na dohodak (obrazac GPD - 1051) za 2013. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Federacije BiH do 31. marta 2014. godine.

Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, osim zajedničke djelatnosti, u istom roku podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053).

Takođe, do kraja marta 2014. godine obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, dužni su priložiti Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054) koji se odnosi na 2013. godinu.

Prijava poreza na dobit za 2013. godinu (obrazac PR-PD) podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 31. marta 2014. godine, saopćeno je iz Poreske uprave Federacije BiH.

Priredio(la): Fena