TUZLARIJE - D O S J E

02.02.2014.
Nije više lafina
BiH će od oktobra preuzeti kontrolu srednjeg sloja svog neba
Priča o preuzimanju kontrole letenja BiH nebom toliko se ofucala posljednjih godina da su skoro neprimjetno prošla dešavanja koja potvrđuju da će se to, makar i djelimično, desiti u ovoj godini. Prije svega mislimo na ukidanje entitetskih agencija za civilnu avijaciju koje su prestale sa radom zadnjeg dana prošle godine.

Entitetske agencije su od 1. januara integrisane u jedinstvenu Agenciju za pružanje usluga u zračnom prometu BiH (BHANSA), koja je od njih preuzela oblasne kontrole letenja i uposlenike. S obzirom da BHANSA ima obezbjeđenu podršku EUROCONTROLA (Evropska organizacija za sigurnost zračne plovidbe) vrijedan pažnje je i podatak da su sa gašenjem entitetskih direkcija entitetski budžeti rasterećeni za oko 10 miliona KM (FBiH 8, 5 mil. KM i RS 1, 5 mil. KM).

Uz navedeni finansijski efekat puno značajniji je psihološki. Prirodno je da su entitetske agencije nastojale da što duže zadrže stanje u kojem su bile (same sebi gazde) i tako, svjesno i nesvjesno, uz nesebičnu pomoć razjedinjene politike, bile dobrim dijelom kočničari uspostavljanju jedinstvene agencije, a samim tim i kontrole nad bh. nebom. Od 1. januara svi oni su egzistencijalno i profesionalno vezani za BHANSA, i svi zajedno imaju interes da ta Agencija što prije preuzme sve poslove iz svoje nadležnosti, a samim tim i novac kojeg za prelete uzimaju Srbija i Hrvatska. To je i osnovni razlog zbog kojeg se može i očekivati da će oktobar 2014. godine, kao rok za preuzimanje potpune kontrole nad srednjim slojem bh. neba, ovaj put biti i ispoštovan.

Planirano je da u aprilu 2014. godine BHANSA počne sa testiranjem sistema za Službu informacija u letu, dok će u junu mjesecu uspostaviti uvezanu zajedničku kontrolu neba sa Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe (CCL) i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), odnosno otpočeti rad u tzv. shadow modu. U oktobru mjesecu 2014. godine planirano je da BHANSA preuzme samostalnu kontrolu letenja nad srednjim slojem bh. neba, a potpuno preuzimanje kontrole nad bh. nebom planirano je za oktobar 2015. godine.

Ministra komunikacija i transporta BiH, Damira Hadžića, često smo i na Tuzlarijama prozivali zbog utiska da će, poput svojih prethodnika, mandat ispucati na pričanje priča i drago nam je što smo pogriješili. Kao što smo ga kritikovali sada je red i da mu se priznaju zasluge za stvorene preduslove da BiH napokon bude kontrolor svog neba. U nastavku pogledajte njegov nastup u emisiji "Zabranjeni forum" TV Pink u kojoj se govorilo baš o navedenoj problematici.A.M.

Priredio(la):