TUZLARIJE - D O S J E

05.03.2014.
Saopštenje za javnost
Lažni oglasi za zapošljavanje u inostranstvu

TuzlarijeImajući u vidu povećan broj oglasa za zapošljavanje u inostranstvu, te određeni broj otkrivenih prevara u posredovanju u zapošljavanju naših građana u inostranstvu, kada je od građana tražena određena novčana naknada, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine upozorava građane da budu oprezni prilikom prijavljivanja na oglase za zapošljavanje u inostranstvu.

Ovom prilikom informiramo građane da je praksa kod posredovanja u zapošljavanju da privatne agencije koje vrše posredovanje svoje usluge naplaćuju od poslodavca koji traži radnu snagu, a ne od građana koji traže zaposlenje. Također, informiramo građane da posredovanje u zapošljavanju ne mogu vršiti fizička lica, te da svaka uplata na privatan račun jasno ukazuje da je riječ o prevari, te molimo građane da takve slučajeve prijave nadležnoj policijskoj upravi.

Podsjećamo da je jedina ispravna procedura da radnik potpiše ugovor sa poslodavcem, nakon čega na osnovu ugovora i drugih dokumenata poslodavac traži radnu dozvolu za radnika, a onda radnik na osnovu dobivene radne dozvole, kopije pasoša i drugih dokumenata aplicira u ambasadi države u koju želi ići na rad za radnu vizu.

Priredio(la): Agencija za rad i zapošlj