TUZLARIJE - D O S J E

04.04.2014.
NVO ˝Inicijative preživjelih od mina˝
Saopštenje u povodu 4. aprila, međunarodnog Dana svjesnosti o opasnosti od mina


TuzlarijePovodom 4. aprila, međunarodnog Dana svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, nevladina organizacija „Inicijative preživjelih od mina“, članica Međunarodne kompanje za zabranu mina (ICBL), podsjeća da ove godine obijlježavamo 15 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina. Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući značajnoj podršci međunarodnih donatora u proteklih 15 godina, znatno napredovala prema ostvarenju konačnog cilja da postane zemlja bez mina do 2019. godine.

Međutim, osiguranje finansijskih sredstava za čišćenja preostalih miniranih područja u najvećoj mjeri pada na teret nadležnih instutucija u Bosni i Hercegovini kako je predviđeno državnom Strategijom protivminskih aktivnosti 2009-2019. Nakon polovine sprovedbenog perioda strategije, evidentno je ogromno kašnjenje u čišćenju miniranih područja, te je postalo očigledno da Bosna i Hercegovina neće biti u stanju da postigne krajni cilj u planiranom vremenskom roku.

Priliku za reviziju dosadašnjih napora i dodatno animiranje svih aktera u Bosni i Hercegovini u cilju postizanja krajnjeg cilja, nadležne institucije će imati na globalnoj Revizijskoj konferenciji koja će se održati u Mozambiku, krajem juna ove godine. Zajedno sa državama potpisnicama Konvencije, uključujući i 70 drugih država kontaminiranih minama, imaće mogućnost i obavezu da detaljno izvjeste o tome na koji način će ispuniti preostale obaveze iz konvencije.

U vezi s tim, pozivamo nadležne institucije da, između ostalog, urade reviziju Strategije protivminskih aktivnosti 2009-2019 što je moguće prije a svakako prije Revizijske konferencije, te na osnovu revidirane strategije, potvrde da krajnji rok za završetak ćiščenja svih preostalih miniranih područja u BiH ostaje 2019. godina. Ukoliko postojeći plan i krajnji rok više nisu realni, potrebno je predstaviti revidirani, realan i ambiciozan plan s novim krajnjim rokom za čišćenje svih preostalih miniranih područja.

Nadležne institucije bi morale iskoristiti period do konferencije za detaljnu pripremu i sprovedbu revizije strategije. Iako vrlo ambiciozan, vjerujemo da je ovakav izazov nepohodan institucijama koje upravljaju protivminskim aktivnostima u BiH kako bi napravile ozbiljnu procjenu o tome kako mogu kvalitetnije raditi u narednim godinama i kreirati realnije mogućnosti za postizanje krajnjeg cilja “Bosna i Hercegovina bez mina”.

Priredio(la):