TUZLARIJE - D O S J E

28.04.2014.
Japanci se povukli:
Kinezi će graditi Blok 7 u Tuzli

Da će Elektroprivreda Bosne i Hercegovine posao oko izgradnje Bloka 7 dati Kinezima najavljivali smo prije pola godine.

Naravno, menadžment Elektroprivrede BiH nimalo nije zabrinut zbog čega se drugi ponuđač definitvno povukao i ne želi da učestvuje u izgradnji Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla. Grabovica tvrdi da je razlog njihovog povlačenja politička situacija u BiH i nemogućnost osiguranja vlastitog finansiranja, objavila je Federalna televizija. Za Japance razlozi su mnogo dublji, njih obrazlaže Hideo Yamazaki, ambasador Japana u BiH:

“Kompanije Hitachi i Mitsubushi su odlučile da ovaj projekat nije profitabilan. Ali najvažniji razlog je politička situacija. Nažalost, japanske kompanije i japanski narod ne vole kada je ona nestabilna. Za investiranje jako važno razmatranje političke situacije, koju moramo realno sagledati – npr., postoji više od 300 kompanija u Mađarskoj, a samo nekolicina u BiH.” No, sve je od samog početka bilo naklonjeno Kinezima. Prije pola godine delegacija EP-a BiH, koju je predvodio Elvedin Grabovica, boravila je u Kini, a posrednik u razgovoru s kineskom kompanijom Gezuba bio je Hasan Topčagić, predstavnik te firme u Bosni i Hercegovini. Grabovica je Federalnoj televiziji tvrdio da Topčagića ne poznaje.

Međutim, Topčagić nam je potvrdio da je bio u sastavu tima koji je s Grabovicom na čelu boravio u Kini te da je “sve prošlo savršeno” i da je delegacija primljena na najvišim nivoima. Topčagić kaže da izuzetno dobro poznaje i profesora Mirzu Kušljugića, jednog od ideologa SDP-ove “energetske politike”.

Topčagić je poznat i kao ratni švercer naftom. Danas se, kaže, bavi zastupanjima, savjetovanjima, predstavljanjima. Tvrdi da ima firme u Hong Kongu, Dubaiju i Amstardamu i da su one vezane za sektor energetike. Blok 7 u Termelektrani Tuzla trebala bi biti najveća poslijeratna investicija u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine.

Izgradnja bloka snage 450 megavata će koštati oko milijardu i šest stotina miliona maraka. Kineska firma Gezuba, saznajemo, nema sve potrebne reference posebno kada je u pitanju izgradnja blokova takvog kapaciteta. “Sada vršimo evaluaciju nakon čega ćemo, kada vidimo da li zadovoljavaju tehničke, finansijske i sve druge uslove, dati svoj konačni stav i javnost će imati pristup kompletnoj dokumentaciji i svim našim odlukama”, kaže Grabovica. “U pitanju su kompanije koje imaju iskustvo u projektovanju, rekonstrukcijama i montažama opreme. Ovdje se ne radi o kompaniji koja proizvodi energetsku opremu, a kamoli da upravlja njome kao neka elektroprivredna kompanija”, pojašnjava Amer Jerlagić, bivši direktor EP BiH.

Kinezi bi mogli postati vlasnici 50 posto energetskog objekta koji će od 2018. godine u tuzlanskoj Termoelektrani biti jedini u funkciji. To će biti 23 posto ukupne energije koju će proizvoditi Elektroprivreda BiH. O kakvom partnerstvu je riječ Grabovica ne želi govoriti. Kaže da zavisi od finalne ponude ove dvije kompanije nakon čega će sve biti prezentirano u vladi. “Projektni partner može imati samo manjinsko vlasništvo. Dakle, Elektroprivredi mora pripadati minimalno 51 posto. Moguće je da oni postanu vlasnici 49 posto ukoliko ponude najbolje uslove za finansiranje i najbolju cijenu za opremu”, pojašnjava Grabovica.

Sve se radi prema odluci Vlade FBiH iz 2010. godine, međutim, javni poziv koji je Elektroprivreda BiH s Grabovicom na čelu raspisala u suprotnosti je s tom s odlukom, jer se u pozivu uvodi novi termin “projektni partner”, dok Vladina odluka poznaje samo “strateškog partnera”.

“Projektno partnerstvo je izmišljeni pojam i nema nikakvo uporište u odlukama Vlade FBiH, a pogotovo u odlukama Parlamenta FBiH”, kaže Jerlagić. I to nije jedina nelogičnost. Javni poziv za izbor projektnog partnera ne temelji se ni na jednom zakonu. “Iako je SDP u prethodnom mandatu tvrdio da bez odluke Parlamenta FBiH nema prodaje privrednog bogatstva i da se prije toga mora donijeti energetska strategija BiH, za ovo projektno partnerstvo nisu imali ni odluku Federalne vlade, a ni Parlamenta. Nijedan od tih dokumenata nije donesen, a krenulo se u ovaj projekt”, ističe Jerlagić. A krenulo se kako smo i najavljivali – sa Kinezima.

Na Japance u Elektroprivredi BiH nikad nisu ozbiljno ni računali. Znali su to prije svih Hasan Topčagić i Mirza Kušljugić, koji su najviše pomogli kineskom partneru. Japanci su bili autsajderi jer oni u Bosni i Hercegovini znaju samo za Ivicu Osima. Tako misle naši političari.

Priredio(la): Federalna.ba