TUZLARIJE - D O S J E

29.04.2014.
Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o konsolidaciji rudnika


Federalna vlada upoznala se jučer s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju nadzora u toku 2013. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Tuzlarije


Konstatirano je da je od 28.000.000 KM planiranih za 2013. godinu, do sada uplaćeno 13.971.406, 32 KM, što je 49, 90 posto u odnosu na plan, od čega je po osnovu duga za penzijsko i invalidskog osiguranja uplaćeno 12.967.311, 06 KM, a po osnovu poreza na plaću 1.004.095, 26 KM.

Također je navedeno da su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, radi neusaglašenosti duga sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje, a JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje radi pretplate u prethodnom periodu, izvršili povrat dijela uplaćenih sredstava na ime duga za penzijsko i invalidsko osiguranje u Budžet FBiH. Nakon umanjenja za iznos vraćenih sredstava ukupna realizirana sredstva za dug po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja iznose 12.854.441, 58 KM. Ukupna preostala sredstva za uplatu iznose 14.028.593, 68 KM, od čega za dug po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja 11.112.688, 94 KM i za porez na plaću 2.915.904, 74 KM.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da u što kraćem roku rudnicima uplati preostala sredstva za 2013. godinu.

Priredio(la): fbihvlada.gov.ba