TUZLARIJE - D O S J E

12.05.2014.
Agencija za ravnopravnost spolova i Misija OSCE
Žene u politiku!

OSCE poziva političke stranke da potpišu Izjavu o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova u susret izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini

Tuzlarije


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini odaje priznanje Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, zbog objavljivanja Izjave o opredjeljenosti za ravnopravnost spolova za političke stranke. Izjava će biti ponuđena svim političkim strankama u BiH na potpisivanje, pred predstojeće opšte izbore 2014. godine

„Nadamo se da će ova Izjava pomoći stvaranju povoljnije klime u ranom predizbornom periodu u pogledu ostvarenja ravnopravnosti spolova i kandidature žena na izborima“, rekla je Nina Suomalainen, zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH.

„Žene kandidatkinje trebale bi imati jednake mogućnosti pristupa medijima, finansijskim sredstvima stranaka kao i jednake mogućnosti pristupa sredstvima za vođenje kampanje.“

Izjava je napisana u svom konačnom obliku nakon otvorenih konsultacija sa organizacijama građanskog društva.

„OSCE odaje priznanje Agenciji za ravnopravnost spolova BiH na njenoj inicijativi i poziva sve političke stranke da potpišu Izjavu i time daju doprinos poboljšanju stanja na polju ravnopravnosti spolova u BiH“, rekla je gospođa Suomalainen.

Agencija za ravnopravnost spolova i Misija OSCE-a također rade kao partneri na pružanju obuke za oko 400 kandidatkinja koje učestvuju u izborima za različite nivoe vlasti širom BiH. Obuka će biti usmjerena na kampanju i sredstva za komunikaciju sa javnošću, u cilju povećanja pristupa kandidatkinja potencijalnim biračima.Potpun tekst Izjave dostupan je na internet stranici Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Priredio(la): OSCE