TUZLARIJE - D O S J E

21.05.2014.
Program angažovanja nezaposlenih lica na saniranju šteta
U prvoj fazi zaposliti oko dvije hiljade nezaposlenih na rok od tri mjeseca

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je, sagledavajući stanje poslije katastrofalnih poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, izrazila spremnost da, u koordinaciji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i svim institucijama u oblasti tržišta rada u BiH, radi na saniranju posljedica nastale štete.

TuzlarijeU tom smislu, Federalni zavod za zapošljavanje je, zajedno sa resornim ministarstvom i Vladom Federacije BiH, krenuo sa pripremom izrade Programa angažovanja nezaposlenih lica na aktivnostima vezanim za uklanjanje posljedica razornih poplava u BiH.

Planirano je da se u prvoj fazi zaposli oko dvije hiljade nezaposlenih na rok od tri mjeseca, kojima će se, pored minimalne plate biti uplaćeno i penziono osiguranje.

Slične aktivnosti razmatraju i u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH, gdje bi se kroz postojeće programe javnih radova mogla nagažovati radna snaga sa evidencije nezaposlenih na poslovima čišćenja i otklanjanja posljedica nastalih uslijed poplava. Time bi se dao doprinos normalizaciji prilika u poplavljenim područjima u BiH, a istovremeno bi nezaposleni sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja bili radno angažovani za određeni period, što je naročito važno za lica sa nižim stepenom obrazovanja.

Takođe, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Heregovine je spremna da od službi za zapošljavanje zemalja članica EU i ostalih zemalja sa kojima ima odličnu saradnju sagleda mogućnost finansijske pomoći za obnovu prostorija zavoda i službi za zapošljavanje u BiH koji su oštećeni u poplavama, kao i sredstva za provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje koje bi pomogle obnovi krajeva koji su uništeni poplavom.

Direktor:

Adnan Delić

Priredio(la):