TUZLARIJE - D O S J E

14.06.2014.
Samostalni sindikat PPDIVUT BiH
Obilježena trogodišnjica rada Sindikalne škole


Danas su u Potočarima kod Srebrenice okončane aktivnosti obilježavanja Dana sindikalne škole Samostalnog sindikata PPDIVUT BiH. Dvodnevni susreti sindikalaca PPDIVUT-a i brojnih gostiju bili su veoma sadržajni, a svečanošću u Domu kulture u Srebenici obilježena je trogodišnjica rada Sindikalne škole, uz prisustvo preko tri stotine učesnika.

Tuzlarije
Arhiva PPDIVUT BiH


Polaznicima Sindikalne škole uručene su odgovarajuće diplome, te pojedinačne i kolektivne zahvalnice i priznanja najzaslužnijim sindikalcima i najaktivnijim sindikalnim organizacijama, kao i jednom broju socijalnih partnera- direktorima kompanija, i to: Nevenu Hadžisulejmanoviću - Mercator BH d.o.o. Sarajevo; Aidi Mešanović - Vegafruit d.o.o. Gradačac; Rusmiru Hrviću - Klas d.d. Sarajevo; Srđanu Mandiću - Sprind d.d. Sarajevo; Hajrudinu Skenderu – Zenička industrija mlijeka „ZIM“ d.d. Zenica; Samiru Brodoviću – Argeta d.o.o. Sarajevo i Enveru Ćosićkiću direktoru – Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost. „Spreča“ d.d. Tuzla, Sabriji Slomiću – „Onion“ d.o.o. Brčko, te Bruni Bojiću - dopredsjedniku Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

U obraćanju ovom skupu, dobitnici priznanja, zahvalnica i diploma izrazili su snažne utiske, uz zajedničku poruku da bez obrazovanog menadžmenta i sindikata i potrebnog nivoa znanja u datom trenutku neće se moći upravljati situacijama pozitivnim metodama poput pregovora, a sve će se više riješenja tražiti konfliktima. Konfliktima je nerijetko nemoguće upravljati, pa je sve više imperativ njihovo predupređivanje, a to je jedino moguće particpacijom radnika u upravljanju bez obrzira na vlasničku strukturu kapitala.

Tuzlarije
Arhiva PPDIVUT BiH


Menadžment treba da razvija svijest o tome da se radnici konačno shvate kao bitan faktor u provođenju kreirane poslovne politike, a jedino sinergija koju čine zajedno radnici i menadžeri može polučiti uspjehom. Trebaju nam menadžeri vizije, oni koji će moći predviđati situacije, a ne oni koji će samo riješavati konfliktne situacije. Dakle, budućnost je na onim menadžerima koji će predviđati i koji će biti bitan faktor razvoja društva. Nažalost, mnoga iskustva, posebno država u tranziciji, svjedoče o uticaju lošeg vođenja poslovne politike na osiromašenje radništva i građanstva. Time je i država postala slaba, odnosno potpuno nesigurna sa negativnim procesima povećanja siromaštva i korupcije, nemorala, socijalne nejednakosti, neadekvatnog obazovanja, loše zdravstvene zaštite itd.

Zbog svega ovoga, naglasio je Mehmed Avdagić predsjednik PPDIVUT-a, želimo u Sindikatu da pokažemo da moramo drugačije pristupati kreiranju sveukupne politike razvoja društva, gdje će sindikat kao jedan od socijalnih partnera biti i pokretač određenih ideja i zajedno sa poslovdavcima i menadžerima natjerati vlasti da pozitvini društveni ambijent uokvire u zakone i da se politika shvati kao servis dvaju socijalnih partnera, a ne da se kreira kroz zakonodavstva u kojima su političke elite nedodirljive u uzimanju koliko im se prohtije, istovremeno slabeći druge socijalne partnere za onoliko koliko im je uzeto.

INFORMATIVNA SLUŽBA
SINDIKATA PPDIVUT BIH
mr Radić Maja

Priredio(la):