TUZLARIJE - D O S J E

13.06.2014.
Konačno ujedinjenje karatea u Bosni i Hercegovini

Dugo vremena vodili su se pregovori oko ujedinjenja karatea na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Naime, Savez koji se do sada predstavljao kao Karate savez Bosne i Hercegovine, to do sada nije bio, iz prostog razloga što nije obuhvatao entitetske saveze koji su prepoznati kao savezi koji svojim odlukama o dobrovoljnom udruživanju osnivaju Karate savez Bosne i Hercegovine (Zakon o sportu Član 22.stav 3).


Nakon objavljivanja Zakona u Službenom listu 2008.godine, Savez koji je do tada egzistirao kao krovni, bio je dužan da u roku od šest mjeseci izvrši preregistraciju i svoja akta uskladi sa Zakonom.
S obzirom na brojne pregovore koji su se vodili oko ujedinjenja između Federalnog karate Saveza i Karate saveza Republike Srpske sa jedne strane i predstavnika tzv. Karate saveza Bosne I Hercegovine, nekolicini ljudi koji su do tada bili na rukovodećim pozicijama i koji su predstavljali karate sport Bosne i Hercegovine, to nije odgovaralo zbog toga što bi reorganizacija podrazumijevala da se održe skupštine entitetskih Saveza i tako izaberu lica koja će predstavljati objedinjeni karate sport na prostoru cijele Države.

Nakon brojnih žalbi dva entiteska Saveza, Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u apelacionom vijeću, donio je presudu u korist entiteskih Saveza i poništio Rješenje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Takođe je donešeno i Rješenje o brisanju Karate saveza iz Registra udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Ovim činom ukinuta je nepravda koju su svojim postupcima do sada vodeći predstavnici Karate sporta činili i sprječavali ujedinjenje karatea, a time onemogućavali da oko pedeset klubova iz Federacije BiH, kao i cijeli jedan entitet, Republika Srpska, osim nekolicine klubova iz tog entiteta, bude uključen u krovni Karate savez Bosne i Hercegovine.

Nakon dobijanja Rješenja o poništavanju Karate saveza održane su Skupštine entiteskih Saveza, a zatim i osnivačka Skupština Karate saveza Bosne i Hercegovine, čime su se stekli uslovi za dobijanje Rješenja usklađenim sa Zakonom o sportu.

Predsjednik Fejzić Mirsad

Priredio(la):