TUZLARIJE - D O S J E

13.06.2014.
Završena Konferencija Energa 2014:
BiH napokon dobija uređenu oblast obnovljivih izvora energije
Termoenergetika, Gas, Rudarstvo i Energetska efikasnost i ekonomija obnovljivih izvora energije bile su tematske oblasti drugog dana Međunarodne konferencije „Energa 2014“, a kojima su moderirali Fadil Nadarević, Admir Softić, Amir Brigić, Mak Kamenica i Petar Gvero.

Tuzlarije


Drugog dana najviše pažnje je privukla tema „Aktuelnost u oblasti obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izlagač Gordana Mičeta iz RERS-a Trebinje osvrnula se na zakonske i podzakonske akte koji regulišu ovu oblast a koji su zaokružile odredbe EU direktive iz oblasti obnovljivih izvora energije 2009/28.Nakon pravnog vakuma, uzrokovanog ukidanjem Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz 2010. godine, usvajanjem nizom zakonskih akata u FBiH je napokon stvoren zdrav ambijent za ulaganje u izvore energije iz obnovljivih izvora.

Đulizara Hadžimustafić iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.Kako je Bosna i Heregovina obavezna da ispuni određene ciljeve date Ugovorom o Energetskoj zajednici tako je auditorijum Konferencije, obrađujući tematske oblasti, pokušao da da određena rješenja, odnosno prijedloge za prevazilaženje trenutne situacije.

Tako se govorilo i o problemima u kojima se našao poplavljeni Površinski kop Šikulje, što je ugrozilo ispunjenje energetskog bilansa BiH, a konstatovano je da adekvatna rješenja na nastalu situaciju mogu dati ljudi koji imaju višedecenijsko iskustvo u radu u rudarskom i energetskom sektoru.

Tuzlarije


Iako je Janez Kopač iz Sekretarijata Energetske zajednice na otvaranju Konferencije izjavio da našu državu očekuju sankcije zbog neusvajanja zakona o gasu, na sesiji je rečeno da će BiH vrlo brzo pokrenuti rješavanje tog pitanja s obzirom da je, kao država potpisnica ugovora o uspostavljanju EZ, obvezna da ispuni određene zahtjeve i obaveze.

Rudarstvo BiH se očituje primarno kroz ugalj, koji će narednih pedesetak godina biti još uvijek aktuelan, te ostalih mineralnih sirovina koje su prisutne u državi i koje se mogu kvalitetno eksploatisati na jeftin nacin.

- Mineralne sirovine su nam jako dostupne i učestvuju u energetskoj bilansi jedne države, a to pojačava stabilnost i utiče na razvoj drugih privrednih grana koje prate ovaj sektor. Rudarstvo kao osnovna grana eksploatacije uglja će u BiH će biti dominantna, a na osnovu rezervi koje već postoje koje su kvalificirane na B i C bilansne varijacije - rekao je Kemal Gutić, dekan RGGF Tuzla u izlaganju na temu Perspektive razvoja rudarstva u BiH u novim uslovima poslovanja.

Tuzlarije


Među obrađenim temama tokom drugog dana Konferencije, koji je obuhvatio teme Termoenergetika, Gas, rudarstvo, Energetska efikasnost i ekonomija obnovljivih izvor energije, te Energetska efikasnost i Ekonomija obnovljivih izvora energije izdvajamo:

Implementacija direktive 2001/80/EC o ograničenju emisije određenih zagađivača u zrak iz velikih postrojenja u R. Srbiji i BiH, Program smanjenja emisija JP EP iH iz postojećih termoblokova TE Tuzla i TE Kakanj u skladu sa LCPD/IED, Izbor glavnih parametara i tehnologije bloka TE Banovići, mogućnosti i ograničenja, Tehnologije visokoefikasne proizvodnje u energetici, Koncesija kao efikasan način investiranja u energetski sektor BiH sa osvrtom na investiranje u termoenergetske objekte, rudnike, obnovljive izvore energije, Trans-Jadranski gasovod (Tap), Razvojne perspektive, Kombinovana toplana - elektrana na plin, Energetska efikasnost jedno i viševentilatorskih ventilacionih sistema u podzemnim jamama na primjeru rudnika Haljinići u RMU Kakanj, Zakon energetske efikasnosti FBiH, Slijedeći koraci UNDP-a u BiH, USAID 3e pilot projekti, O energetskoj efikasnosti u BiH, Barijere za primjenu mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, UNDP green economic development projekat, Sistematski pristup informisanju, edukaciji i promociji energetske efikasnosti, Značaj integrisanog komuniciranja - implementacija medijske kampanje o energetskoj efikasnosti u TK...

Tuzlarije


Na konferenciji Energa 2014, koja je danas i završila sa radom, registrovano je blizu 200 učesnika i imali su priliku prisustvovati na 55 predavanja iz oblasti energetike, a koje su prezentirali naučni radnici, stručnjaci i praktičari iz nekoliko evropskih zemalja.

Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, suorganizator USAID-Firma projekt, a sponzori UNDP i Schneider Electric.

Priredio(la): Promus media