TUZLARIJE - D O S J E

12.06.2014.
Šta studirati – Visoka škola eMPIRICA organizuje Informativni dan
Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH organizuje u subotu, 14. juna 2014. godine Informativni dan za buduće studente i njihove roditelje, u periodu od 10:00 do 14:00 sati na adresi Bulevar mira bb (Kvadar), Brčko. Tokom Informativnog dana zainteresovani će moći razgovarati sa akademskim i administrativnim osobljem, kao i studentima, te dobiti informacije o studijskim programima, načinu organizovanja i izvođenja nastavnog procesa, DVOJNOJ SLO-BiH diplomi, integriranoj nastavi Cisco akademije mrežnih tehnologija i svim drugim aspektima studiranja na Visokoj školi eMPIRICA.

Visoka škola eMPIRICA organizuje studij na dva studijska programa - Poslovna Informatika i Inženjerska informatika, kao redovan i kao studij na daljinu, i u akademskoj 2014./2015. godini upisuje 80 studenata u prvu godinu studija.

Studijski program Poslovna informatika je jedini studij poslovne informatike u BiH koji studentima nudi DVOJNU DIPLOMU po završetku studija - diplomu licencirane visokoškolske ustanove iz BiH (Visoka škola eMPIRICA) i diplomu akreditirane visokoškolske ustanove iz R Slovenije (Ljubljana School of Business), a prema odobrenju Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS.

Studijski program Inženjerska informatika je jedini inženjerski informatički studij u BiH koji studentima omogućava da u okviru studija, kroz četiri predmeta, pohađaju program Cisco akademije mrežnih tehnologija, i to besplatno. Nastava na navedenim predmetima se odvija prema međunarodnom programu Cisco akademije mrežnih tehnologija u lokalnoj Cisco akademiji VS eMPIRICA, korištenjem jedinstvenih obrazovnih resursa i originalne Cisco mrežne opreme.

Visoka škola eMPIRICA poziva sve zainteresovane buduće studente da odaberu kvalitetan studij kroz koji će steći znanja i vještine u skladu sa savremenim naučnim i stručnim spoznajama, biti osposobljeni za efikasnu i kreativnu primjenu savremenih tehnologija u rješavanju svakodnevnih ICT problema u različitim djelatnostima, a što će im omogućiti konkurentnost na tržištima rada. (www.empirica.ba)

Priredio(la):