TUZLARIJE - D O S J E

09.07.2014.
Spisak 175 žrtava genocida koje će biti ukopane u petak u Potočarima
U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari jučer je završeno iskopavanje mezara za 175 identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine, koje će biti ukopane u okviru obilježavanja 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima "sigurne zone UN-a“ Srebrenica, u petak, 11. jula.

Tuzlarije


Spisak žrtava:

Sejad (Nezira) Alić (1966.), Nesib (Mehmeda) Varnica (1974.), Aziz (Kadira) Hodžić (1965.), Aziz (Asima) Osmić (1975.), Aljo (Ahmeta) Ćehajić (1953.), Nermin (Hasana) Selimović (1976.), Avdija (Mehana) Salihović (1956.), Nijazija (Dede) Beganović (1955.), Dževad (Džemaila) Mujić (1974.), Hakija (Malće) Mujić (1934.), Samir (Hasana) Selimović (1972.), Medo (Reše) Mehić (1961.), Hamed (Bajre) Čano (1962.), Junuz (Alije) Duraković (1954.), Enis (Abida) Omerović (1978.), Habib (Safeta) Malagić (1961.), Rasim (Huse) Košpić (1941.), Džemal (Ibre) Efendić (1948.), Himzo (Vejsila) Husejnović (1942.), Behadija (Zuhdije) Begzadić (1967.), Ohran (Adema) Ademović (1954.), Musa (Nurke) Omerović (1962.), Džemal (Ahmeta) Halilović (1954.), Džemir (Džemala) Halilović (1977.), Islam (Džemala) Halilović (1974.), Šefik (Himze) Husić (1965.), Mirzet (Ibrahima) Salihović (1973.), Izet (Ibrahima) Salihović (1975.), Šahbaz (Šabana) Bećirović (1946.), Muhamed (Ismeta) Mekanić (1964.), Sejidin (Šabana) Husić (1953.), Omer (Mehe) Mujić (1938.), Senad (Rame) Beganović (1980.), Hasan (Hasiba) Salihović (1951.), Mehmedalija (Avde) Delić (1971.), Salčin (Husejina) Hasanović (1978.), Sulejman (Osmana) Beganović (1954.), Osman (Mehe) Ahmetović (1937.), Hašim (Mumina) Hasanović (1956.), Muhamed (Huse) Džekić (1947.), Redžo (Emina) Hrnjić (1939.), Mahmut (Mehmeda) Turković (1945.), Idriz (Sulje) Aljić (1940.), Hurem (Derve) Begović (1916.), Refik (Alije) Pejmanović (1956), Ibrahim (Mehmeda) Mujčinović (1976.), Asim (Alije) Mustafić (1965.), Jakub (Selmana) Osmanović (1976.), Mujo (Selmana) Osmanović (1978.), Selman (Sulejmana) Osmanović (1937.), Šefik (Ševke) Hasanović (1970.), Meho (Hasana) Kovačević (1977.), Idriz (Ibrahima) Hukić (1927.), Hariz (Jusufa) Palalić (1974.), Avdo (Izeta) Begović (1927.), Aziz (Zuhdije) Ikanović (1970.), Mehmed (Hasana) Barukčić (1945.), Sefer (Sulejmana) Avdić (1941.), Dahmo (Hamida) Delić (1968.), Hasan (Sade) Malkić (1943.), Junuz (Emina) Begić (1946.), Salko (Bekira) Salihović (1971.), Meho (Bege) Begić (1946.), Sakib (Hikrije) Nukić (1971.), Hamdija (Hamida) Delić (1959.), Suljo (Hamida) Delić (1975.), Nazim (Ibre) Mehmedović (1958.), Đanan (Šabana) Đekić (1943.), Adil (Saliha) Smajić (1937.), Nelvir (Nezira) Osmanović (1976.), Muvaz (Sulejmana) Orlović (1978.), Ismet (Nusreta) Sejmenović (1957.), Meho (Rašida) Smajić (1920.), Ahmed (Amila) Alihodžić (1941.), Almir (Sulje) Karić (1975.), Nedim (Azema) Sulejmanović (1976.), Mevludin (Hasana) Husejnović (1964.), Jusuf (Juse) Jusić (1941.), Sead (Bege) Dervišević (1978.), Ibrahim (Huse) Hasanović (1959.), Hajrudin (Hajre) Avdić (1969.), Hazim (Hajre) Avdić (1972.), Ibrahim (Nazifa) Malagić (1954.), Safet (Mehana) Čivić (1941.), Hasib (Zahida) Babić (1961.), Fetija (Emina) Hamzabegović (1933.), Mevludin (Asima) Halilović (1957.), Ohran (Alije) Bajramović (1954.), Hajrudin (Ismeta) Malkić (1963.), Safet (Jusufa) Jusufović (1968.), Junuz (Atifa) Osmanović (1954.), Edhem (Atifa) Osmanović (1951.), Ibro (Ibrahima) Gušter (1974.), Kemal (Bajre) Šiljković (1959.), Neđib (Habiba) Begović (1967.), Muhamed (Selima) Omerović (1965.), Aziz (Abdurahmana) Smajić (1963.), Hasib (Adema) Klinčević (1969.), Hasan (Hasiba) Bećirović (1958.), Ramiz (Mehe) Ahmetović (1960.), Omer (Ahme) Salkić (1970.), Refik (Ahme) Salkić (1976.), Halid (Fahrudina) Huremović (1975.), Meho (Ahme) Bekrić (1977.), Jusuf (Džanana) Nukić (1933.), Mehmed (Šukrije) Hajdarević (1969.), Mujo (Osmana) Čomić (1958.), Hasan (Lutve) Muratović (1940.), Faruk (Jusufa) Tursunović (1961.), Alija (Ibre) Ejubović (1955.), Memiš (Rahmana) Isaković (1972.), Mevludin (Mehmeda) Malagić (1966.), Memija (Jusufa) Memić (1973.), Bekir (Alije) Memić (1968.), Teufik (Alije) Suljić (1966.), Jusuf (Osmana) Hodžić (1977.), Adem (Sade) Hukić (1938.), Omer (Bajre) Hurić (1968.), Suljo (Alage) Hasanović (1953.), Sead (Ahme) Tabaković (1974.), Ahmo (Alije) Tabaković (1939.), Adil (Behadila) Omerović (1979.), Avdulah (Suljkana) Sulejmanović (1956.), Fahrudin (Hajdara) Mujić (1969.), Fadil (Ahme) Fejzić (1966.), Osman (Sejdina) Husić (1929.), Asim (Kasima) Mujić (1971.), Amir (Kasima) Mujić (1975.), Sejdalija (Izeta) Halilović (1975.), Bakir (Idriza) Sinanović (1971.), Amir (Mehmeda) Dogić (1967.), Sevdahet (Omera) Salkić (1975.), Kadrija (Ćamila) Alić (1978.), Mehmed (Mustafe) Mehanović (1951.), Mirzet (Ismeta) Salihović (1971.), Ismet (Alje) Muminović (1956.), Rešid (Redžepa) Salihović (1975.), Hamed (Rame) Alić (1941.), Rešo (Ibrahima) Delić (1940.), Suljo (Hilme) Rahmić (1933.), Meho (Ahmeta) Hafizović (1974.), Safet (Reše) Suljić (1975.), Sadet (Reše) Suljić (1979.), Vahid (Džemala) Jusić (1975.), Nusret (Nurifa) Jahić (1973.), Fadil (Hirkije) Nukić (1965.), Izet (Muniba) Delić (1971.), Ismet (Ibrahima) Bektić (1928.), Redžo (Zaima) Husić (1961.), Zaim (Mehe) Husić (1922.), Osman (Muje) Jašarević (1947.), Muhamed (Muje) Pašić (1976.), Muamer (Muje) Pašić (1978.), Avdo (Ševke) Ademović (1955.), Hasib (Sulje) Mustafić (1960.), Fadil (Hasana) Huremović (1968.), Sefad (Sumbula) Hajdarević (1963.), Senad (Muhameda) Čikarić (1963.), Azmir (Fahrudina) Čikarić (1976.), Ibro (Huse) Ibišević (1927.), Zijad (Rame) Mujkić (1965.), Safet (Šahina) Isaković (1966.), Resul (Redže) Redžić (1973.), Ohran (Sulje) Suljić (1943.), Mehemed (Nezira) Nukić (1966.), Suad (Salčina) Mujić (1967.), Šaban (Alije) Alić (1950.), Hasan (Šabana) Alić (1974.), Ramo (Husejina) Mujkić (1944.), Nusret (Rasima) Smajlović (1973.), Avdo (Hameda) Mujić (1960.), Alija (Bekte) Mustafić (1930.), Hazim (Hasana) Hasanović (1978.), Sejad (Mehmedalije) Mustafić (1958.) i Sakib (Bećira) Gladović (1968.).

Ispraćaj tabuta sa žrtvama iz JKP Gradska groblja Visoko bit će danas, 9. jula, u jutarnjim satima. Konvoj sa tijelima žrtava bi trebao stići u Potočare sutra oko 17 sati.

U petak, 11. jula u 11 sati u memorijalnom centru Srebrenica - Potočari počet će komemoracija, a potom će biti klanjana dženaza i obavljen ukop 175 žrtava genocida nad Bošnjacima "zaštićene enklave UN" Srebrenica, počinjen 1995. godine. U mezarju u Potočarima dosad je ukopano 6.066 žrtava genocida, a procjena je da je u genocidu 1995. godine ubijeno više od 8.000 Srebreničana.

Priredio(la): Anadolija