TUZLARIJE - D O S J E

16.07.2014.
Objavljen
Konkurs za poticaje razvoju poduzetništva u Federaciji BiH

Tuzlarije


Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava privredne subjekte sa područja TK i ostale subjekte koji se bave promocijom i razvojem poduzetništva da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za slijedeće projekte:

Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima
Projekt br. 2: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte
Projekt br.3: Poticaj udruženjima i komorama
Projekt br.4: Poticaj obrazovnim institucijama
Projekt br.5: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inostrani donatori
Projekt br.6: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
Projekt br.7: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
Projekt br.8: Poticaj poduzetništvu žena
Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu mladih
Projekt br.10: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
Projekt br.11: Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
Projekt br.12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima
Projekt br.13: Poticaji za promociju poduzetništva

Pravo prijave na konkurs imaju subjekti male privrede definirani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09), sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH, inovatori, učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte, komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika te obrazovno-istraživačke institucije.
Rok za dostavu prijava je 15.08. 2014. godine.

Popis potrebne dokumentacije za apliciranje i dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta http://fmrpo.gov.ba/ba/stranica/view/grant-sredstva-2014.

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona poziva privredne subjekte i ostale zainteresirane subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da iskoriste mogućnosti koje se nude u okviru javnog konkursa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i apliciraju za isti. Za više informacija kao i za pomoć u pripremi aplikacija zainteresirani subjekti se mogu obratiti Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, ali i nadležnim općinskim službama.


Priredio(la): Odjeljenje za informisanj