TUZLARIJE - D O S J E

24.07.2014.
Osjetljiviji smo na pisanje medija
Više reagujemo, ali i vršimo samoregulaciju

Vijeće za štampu u BiH je samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije koje je u prvoj polovini 2014. godine zaprimilo 295 žalbi građana, što je znatno veći broj u odnosu na predhodnu godinu.

Tuzlarije
Maida Bahto Kestenčić


„U samo šest mjeseci ove godine imamo žalbi koliko smo ih imali tokom cijele prošle godine kada je evidentirano ukupno 205 pritužbi na sadržaje koje mediji objavljuju. Veliki broj žalbi je uspješno riješen putem samoregulacije, njih 65%, i to na način da se objavi reagovanje, demantij, ispravka ili da se ukloni komentar posjetilaca portala koji sadrži govor mržnje, huškanje ili poziv na diskriminaciju različiitih ciljnih grupa“, kazala je Maida Bahto Kestenčić, pravnica i projekt koordinatorica Vijeća za štampu BiH.


Veliki broj žalbi koji se rješava putem samoregulacije je indikator da su mediji u zemlji načelni da prihvataju principe samoregulacije, što je, sa druge strane, pokazatelj da su građani dovoljno medijski pismeni da mogu kritički posmatrati sve ono što pročitaju u medijima i da su najspremniji da reaguju.

„Najveći broj žalbenika dolazi iz kategorije građana, mada su naša očekivanja o pritužbama političkih subjekata povećana kako se bude približavao sam datum održavanja izbora. Uz građane, reakcije zahtjevaju i institucije poput tužilaštava, sudova i ostalih institucija BiH koje su u potpunostii prepoznale važnost poštivanja žalbene procedure i Kodeksa za štampu“, navodi Maida Bahto Kestenčić.


Tuzlarije


Ukoliko i vi smatrate da je neki sadržaj nedoličan i da krši određene normative, da su mediji neprofesionalno i netačno objavili određene informacije, možete se obratiti Vijeću za štampu BiH. Bitno je da svoju žalbu istovremeno pošaljete na adresu medija na koji se žalba odnosi i Vijeću za štampu BiH (na usluzi su vam e-mail adresa info@vzs.ba, telefon 033 272-270 ili adresa Trampina 8, 71.000 Sarajevo).

Prvi korak je posredovanje, no ukoliko do njega ne dođe žalbu razmatra Žalbena komisija koja utvrđuje da li je u konkretnom slučaju došlo do kršenja Kodeksa za štampu. Sve odluke su konačne i ne mogu se preispitivati.

B.K.

Priredio(la):