TUZLARIJE - D O S J E

05.08.2014.
Traži se konsultant za izbor strateškog partnera izgradnje TE Banovići
TuzlarijeRMU Banovići objavio je javni poziv za nabavku usluga tehničkog, finansijskog i pravnog konsaltinga za izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-300 MW, saznaje eKapija.ba.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u 1.000.000, 00 KM.

Pored osnovnih uslova dobavljač mora da ispunjava i ekonomsku i finansijsku sposobnost. Tako da promet u zadnje tri godine na godišnjem novou ne smije biti manji od 4, 0 miliona KM, te treba da ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima. Pored toga potrebno je uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora tehničkog, finansijskog i pravnog konsaltinga kod pripreme i izgradnje termoenergetskih objekata. Također, potrebno je da upošljava zaposlenike ili angažuje saradnike sa iskustvom u pružanju usluga iz oblasti tehničkog, finansijskog i pravnog konsaltinga na izgradnji termoenergetskih objekata na principu "ključ u ruke“.

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, a rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 4.9.2014.

Priredio(la): eKapija.ba