TUZLARIJE - D O S J E

10.12.2014.
Međunarodni dan ljudskih prava
Nasilje nad ženama ugrožava osnovna ljudska prava

Nasilje nad ženama jedan je od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava i jasna je potvrda neravnopravnosti žena i muškaraca.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava 10. decembra i kampanje #NisiSama koja se odvija unutar 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, UN Women u Bosni i Hercegovini kroz dvije infografike predstavio je problem porodičnog nasilja.

Tuzlarije


Infografika “Ciklični krug nasilja nad ženama” objašnjava faze kroz koje žrtva i nasilnik prolaze, posebnu pažnju posvećujući takozvanim mirnim razdobljima. Ova infografika objašnjava složenost nasilja u porodici, naglašavajući da nasilje uvijek počinje psihološkim i verbalnim zlostavljenjem.

Dok se prva infografika bavi problemom nasilja kao pojavom, u drugoj infografici objašnjeno je šta žrtve nasilja mogu poduzeti kada se nasilje dogodi. Detaljno su objašnjeni razlozi zbog kojih žrtve često ostaju sa nasilnikom, te su predstavljeni kontakti službi i organizacija koje je potrebno pozvati u slučaju nasilja. Važno je napomenuti da je nasilje protivzakonito i da su svjedoci nasilja dužni isto prijaviti nadležnim organima.

Pored infografika, UN Women BiH je tokom 16 dana kampanje javnosti predstavio priče osoba koje su preživjele nasilje, te stručnjake, žene i muškarce, koji se na dnevnoj osnovi bore protiv rodno zasnovanog nasilja. U pričama koje su objavljene na stranici kampanje www.16dana.ba predstavljene su prepreke sa kojima se obje strane suočavaju, ali i pozitivna lična iskustva.

UN Women kao agencija Ujedinjenih nacija za rodnu jednakost i osnaživanje žena će nastaviti raditi na podizanju svijesti javnosti o problemu rodno zasnovanog nasilja, posebno nasilja nad ženama.

Tuzlarije

Priredio(la):