TUZLARIJE - D O S J E

24.12.2014.
Sporazum o trgovini oružjem stupa na snagu
Nova nada za zaštitu civila
Sporazum o trgovini oružjem stupa na snagu nudeći novu nadu za zaštitu civila
Novi međunarodni zakon koji regulira 85 milijardi dolara vrijednu globalnu trgovinu oružjem i municijom stupa na snagu danas. Aktivisti širom cvijeta pozdravljaju ovo kao veliku pobjedu jer nakon više od decenije zagovaranja, Sporazum o trgovini oružjem (ATT) će konačno postati međunarodno obavezujući zakon.

Tuzlarije


Nevladina organizacija “Inicijative preživjelih od mina” je usko sarađivala sa Control Arms, globalnom koalicijom za kontrolu naoružanja, da doprinese da Sporazum o trgovini oružjem postane realnost. Bosna i Hercegovina je imala značajnu ulogu u pregovorima za usvajanje Sporazuma o trgovini oružjem i ratifikovala je sporazum 25. septembra ove godine.

Sporazum o trgovini oružjem uspostavlja najviše standarde za prekogranične transfere oružja i municije i prekida dostave oružja diktatorima i onima koji krše ljudska prava širom svijeta. To je jedan od multilateralnih sporazumuma o oružju koji je nabrže stupio na snagu od dana usvajanja sporazuma.

“Inicijative preživjelih od mina” podsjećaju da su BiH vlasti demonstrirale zrelost i pravovremeno ratifikovale sporazum doprinoseći da isti stupi na snagu i doprinese izgradnji regionalnog i međunarodnog mira, sigurnosti i stabilnosti, posebno u regionu Zapadnog Balkana. Sporazum će također uveliko pomoći BiH i druge države u regiji koje su također ratificirale ATT da pitanju odobravanja transfera naoružanja i municije pristupe na sistematski i jedinstven način kao što je predviđeno sprazumom. Prema Sporazumu o trgovini oružjem, prije transfera oružja mora se, prema strogim kriterijima, procijeniti da li oružje može biti iskorišteno za kršenja ljudskih prava i počinjenje ratnih zločina. Ako postoji značajan rizik da se to desi, onda transfer oružja ne može biti odobren.

Control Arms, globalni pokret civilnog društva s više od 100 nevladinih organizacija koje zagovaraju za striktnu kontrolu trgovine oružjem, ističe: "Civili su platili previsoku cijenu ove godine. Od Alepa do Pešavara, od Gaze do Južnog Sudana, vidjeli smo razoran uticaj slabo regulirane trgovine oružjem. Suviše dugo, oružjem i municijom se trgovalo bez da se razmatralo čiji će životi biti uništeni time. Sporazum o trgovini oružjem, koji stupa na snagu danas, će prekinuti takvu praksu. Aktivisti su čekali na ovaj trenutak više od deset godina. Ukoliko bude kvaliteno sproveden, Sporazum o trgovini oružjem ima potencijal da spasi mnoge živote i ponudi prijeko potrebnu zaštitu ugroženim civilima širom svijeta. Sada je izvjesno da stavljanje oružja u ruke onih koji krše ljudska prava je protivno međunarodnom zakonu!”

Do danas, 130 je potpisalo a 61 država ratifikovala Sporazum o trgovini oružjem, uključujući i velike izvoznike poput Francuske, Velike Britanije i Njemačke.

Priredio(la):