TUZLARIJE - D O S J E

26.01.2015.
Saopštenje Gradskog vijeća Tuzla
Reagiranje Saveza općina i gradova FBiH na inicijativu Gradskog vijeća
TuzlarijePodsjećamo, počev od 2007. godine Tuzlansko Gradsko vijeće kontinuirano šalje inicijative i urgencije za otklanjanje neravnopravnosti u raspodjeli javnih prihoda u odnosu na Grad Tuzlu i druge jedinice lokalne samouprave. U povodu upornog insistiranja Gradskog vijeća Grada Tuzle na realizaciji aktivnosti za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, konačno su stručne službe Federalnog parlamenta reagirale i tražile pojašnjenje.

Dana 22.01.2015. godine Kolegij Gradskog vijeća Grada Tuzle, poslao je u Parlament Federacije BiH ponovljenu Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda sa novim i još detaljnijim obrazloženjem prijedloga mjera i iniciranih zakonskih rješenja, kojim će se omogućiti između ostalog i ekonomska ravnopravnost svih građana u Federaciji BiH u raspodjeli javnih prihoda i veći nivo javnih prihoda za jedinice lokalne samouprave (Grad Tuzlu i druge jedinice lokalne samouprave). Zatražili smo od Vlade i Parlamenta Federacije BiH, da što prije uzmu u razmatranje inicijativu Gradskog vijeća Tuzla i usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Savez općina i gradova Federacije BiH je prihvatajući inicijativu Grada Tuzle i drugih općina i gradova u Federaciji BiH sa svoje strane pokrenuo aktivnosti, komplementarne sa inicijativom Gradskog vijeća Tuzla (naš prijedlog broj 9, od ukupno 10 sistemskih prijedloga) da se promijeni sistem raspodjele javnih prihoda na način da se jedinice lokalne samouprave (uključivši i Grad Tuzlu) izuzmu iz otplate vanjskog duga, odnosno da svaki nivo vlasti otplaćuje kredit čiji je korisnik, a ne jedinice lokalne samouprave, koje kredit nisu ni koristile. O navedenom smo obaviješteni dopisom Saveza od 20.1.2015. godine.

Pozivamo sve građane, organe i institucije da se pridruže aktivnostima Gradskog vijeća Grada Tuzle vezanim za izmjene Zakona o raspodjeli javnih prihoda.

Predsjedavajući, Jozo Nišandžić

Zamjenica predsjedavajućeg, Nada Mladina

Klub vijećnika SDP-a, Azra Gazibegović

Klub vijećnika SDA, Sabahudin Imamović

Klub vijećnika NS Radom za boljitak, Nedžad Malikić

Klub vijećnika SBB, Elvir Kasumović

Klub Vijećnika Bosanske stranke, Mirnes Ajanović

Klub vijećnika HDZ –a, Ivica Kovačević

Klub vijećnika Tuzlanske alternative, Mensur Alić

vijećnik Adnan Sijerčić (Stranka za BiH)

samostalni vijećnik Enes Huseinagić


Priredio(la):