TUZLARIJE - D O S J E

30.01.2015.
Da li će zaživjeti “Tuzlanska inicijativa”?
Formiran tim koji će koordinirati aktivnosti u vezi sa Inicijativom
Tuzlarije


Danas je održan sastanak na kojem su predstavnici kantonalnih organizacija političkih stranaka koje imaju poslanike u Parlamentu FBiH i Skupštini TK, predstavnici Skupštine TK, sindikata budžetskih korisnika, organizacija i udruženja korisnika budžeta iz oblasti BIZ-a, jednoglasno podržali Inicijativu Vlade TK-a za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Tuzlanskom inicijativom za ravnopravnost građana FBiH u raspodjeli javnih prihoda zahtijevaju se izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH, odnosno brisanje drugog i trećeg stava člana 9. tog Zakona, kojim se neopravdano i neustavno diskriminira većina građana FBIH, kaže jedan od inicijatora prof. Edin Delić.

Ove godine TK će biti zakinut za 40 miliona KM
Kako je ovom prilikom istakao Bahrija Umihanić premijer TK-a, nakon detaljne analize utvrđeno je da je TK-a, prema projekcijama prihoda u 2015. godini zakinut za oko 4o milona KM, a u proteklih 9 godina za oko 300 milona KM.
Ovakav smanjen priliv prihoda u TK-a doveo je do deficita u budžetu, smanjenja broja zaposlenih za 20 posto, dok je u Sarajevskom kantonu broj zaposlenih u porastu za 40 posto, istakao je premijer Umihanić.

Ovom prilikom formiran je i tim koji će u narednom periodu koordinirati aktivnosti u vezi sa Inicijativom, te ostvariti kontakt i tražiti odgovarajuću podršku od predstavnika vlasti drugih kantona u Federaciji koji su također oštećeni sadašnjom raspodjelom javnih prihoda u FBiH.

Vezani tekst:

U Mostaru održana tribina
Ravnopravna raspodjela PDV-a kao međukantonalna inicijativa

Priredio(la): RTV7