TUZLARIJE - D O S J E

15.04.2015.
Potpisivanje peticije za podršku osobama s invaliditetom
U centru Tuzle danas je organizovano ulično potpisivanje peticije građana za podršku ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

Kampanja prikupljanja potpisa podrške javnosti se održava s ciljem usvajanja Akcionih planova u oblasti invalidnosti u Skupštinama kantona/županija u Federaciji BiH.

Tuzlarije


Prema riječima Suvada Zahirovića, izvršnog direktora u Informativno centru za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla, ovom peticijom osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH traže da se poštuju minimalno četiri osnovna prava: Pravo na inkluzivno obrazovanje; Pravo na zapošljavanje; Uklanjanje svih barijera koje onemogućavaju ili otežavaju uključivanje osoba s invaliditetom u društvene tokove; Pravo na socijalnu sigurnost i dostojanstven život u lokalnoj zajednici

Od novoizabrane vlasti na svim nivoima se također očekuje da se ozbiljnije pristupi usvajanju zakona i drugih propisa kojima će se obezbijedit i jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

Kampanja se odvija i putem interneta, na linku Onlinepeticija.com (ključne riječi: Peticija za podršku osobama s invaliditetom).

Tuzlarije


Tuzlarije


Tuzlarije


Tuzlarije


Potpisane peticije na ulici i putem interneta, nakon okončane kampanje biće dostavljene vladama i skupštinamau osam kantona u Federaciji BiH, u kojima Akcioni planovi do sada nisu usvojeni.

Podsjećamo, Akcioni planovi za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, do sada su usvojeni samo u dva kantona, Posavskom i Kantonu 10 (Livanjski).

Kampanju podržava Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH i Koalicije udruženja osoba s invaliditetom iz Federacije BiH.

S.P.

Priredio(la):