TUZLARIJE - D O S J E

22.05.2015.
Ne mogu da se dogovore o pravilima za određivanje statusa rezidenta
Objavljivanje rezultata popisa će biti prolongirano?
Tuzlarije


Iz Agencije za statistiku BiH saopćeno je da bi mogao biti prolongiran početak objavljivanja konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

U saopćenju se dodaje da na jučerašnjoj sjednici Centralnog popisnog biroa nije usvojen Prijedlog jedinstvenog programa obrade popisne građe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013 godine, koji utvrđuje pravila za izvođenje rezidenta i pravila za uključivanje/isključivanje određenog broja popisnica u procesu obrade podataka.

Prijedlog, kako se navodi, nije usvojen zbog toga što tri statističke institucije nisu postigle saglasnost o setu pravila za određivanje statusa rezidenta (stalnog stanovništva) koja će se koristiti tokom obrade podataka popisa.

Centralni popisni biro zaključio je da Agencija za statistiku BiH treba da dopuni prijedlog jedinstvenog programa sa usaglašenim primjedbama i sugestijama i dostavi ga Vijeću ministara BiH i Međunarodnoj monitoring misiji.

Iz Agencije poručuju da Vijeće ministara BiH, na osnovu Memoranduma o razumijevanju, koji je potpisalo sa Evropskom komisijom i Vijećem Evrope 18. aprila 2012. godine, može zatražiti pomoć eksperata Međunarodne monitoring misije da predloži set pravila koji će omogućiti da rezultati popisa 2013. godine u BiH budu kvalitetni, upotrebljivi i međunarodno priznati i uporedivi.

Priredio(la): BHRT