TUZLARIJE - D O S J E

16.05.2015.
23 godine od formiranje Prve Tuzlanske slavne brigade
Dan nakon odbrane Tuzle, 16. maja 1992. godine, formirana je Prva Tuzlanska slavna brigada. Nakon napada paravojske Srpske Republike, Karadžića i Mladića, sa dijelom pripadnika Vojske Jugoslavije i pokušaja okupacije Tuzle 15. maja 1992. godine, na poziv legitimnih organa vlasti u ranim jutarnjim satima na Paša Bunaru se okupilo više od 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu na branik domovine i odbranu Republike BiH.

Tuzlarije


Ekrem Šehović, sa zaduženjem Okružnog štaba TO Tuzla kao prvi komandant, te rezervni oficiri Jusuf Šećerbegović, Safet Husanović, Mirsad Fidahić, Slavko Peričević, Hajrudin Kunosić, Ivica Topalović i drugi, ustrojili su evidenciju, formirali brigadu, podijelili naoružanje i municiju, i sa dva pješadijska bataljona izvršili dislokaciju na područje Bukinja i Šićkog Broda, gdje su zaposjeli položaj jugozapadno od Tuzle.

Tuzlarije


Brigada se dodatno popunjavala i dva dana kasnije, 18. maja 1992. godine, prebacuje se na lokaciju kasarne Husinska buna. Tek formirani Prvi bataljon na čelu sa komadantom Mirsadom Fidahićem, upućuje se na zadatak oslobađanja Kalesije, gdje presudno utiče na odbranu ovih prostora u prvim danima rata. Borci Drugog bataljona s komadantom Franjom Krešićem formiraju odbrambeni front na području Križana, a prema uporištu Požarnica.

Tuzlarije


Sastav brigade u vrijeme osnivanja odražavao je strukturu stanovništva, činili su ga 70 % Bošnjaka, 18 %Hrvata, 10% Srba i ostali.

Tuzlarije


Brigada je prošla slavni borbeni put na Majevici, Brčkom, Gradačcu, Teočaku, Olovu, Kladnju, Sarajevu, Vozući i Ozrenu. Tuzlanske jedinice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslov za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva. U vrijeme najvećih sukova ARBiH i HVO u BiH, Brigada je bila inicijator povelje o bratimljenu Prve tuzlanske brigade ARBiH i 115. Brigade HVO Zrinjski, kao potvrda zajedničke borbe protiv agresije.

Tuzlarije


Brigada nije izgubila ni jedan borbeni položaj, a borce je odlikovao visoki patriotizam, borbeni moral i ponašanje u skladu sa najvišim standardima međunarodnog humanitarnog i ratnog prava.

Kroz Brigadu je prošlo preko 6000 evidentiranih boraca, od čega je 240 boraca poginulo, a 1700 ranjeno.

Brigada je uživala ugled i poštovanje kod stanovništva, imali su podršku građana. Organizacija žena Tuzle je organizovala prikljuplajne odjeće, obuće, hrane i često pomoć donosile do prvih borbenih linija.

Kao i prije 23 godine i danas su se okupili neki od onih koji su Brigadu formirali, položili cvijeće ispod spomen ploče, prisjetili se saboraca i evocirali uspomene.

Važno je istaći da je Prva Tuzlanska brigada bila ujedno prva formacijska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine.

S.M.

Priredio(la):