TUZLARIJE - D O S J E

29.05.2015.
Na kraju aprila u BiH evidentirano 542.253 nezaposlenih osoba
TuzlarijeNa dan 30. april 2015. godini u Bosni i Hercegovini bilo je 542.253 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba manji je za 4.526 osobe ili 0, 83 posto, navodi se u saopćenju Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 277.335 ili 51, 14 posto su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.815 osoba (0, 72 posto) u Republici Srpskoj za 1.666 osoba (1, 17 posto) i u Brčko distriktu BiH za 45 osoba (0, 37 posto).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 30. aprilom 2015. godine, NKV radnika je 147.181 ili 27, 14 posto, PKV 9.890 ili 1, 82 posto, KV 186.482 ili 34, 39 posto, VKV 3.120 ili 0, 58 posto, NSS 1.533 ili 0, 28 posto, SSS 145.493 ili 26, 83 posto, VŠS 7.400 ili 1, 36 posto i VSS 41.154 ili 7, 59 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34, 39 posto, te NKV radnici 27, 14 posto.

U aprilu je ukupno 16.672 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 10.426 osoba je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja.

Istovremeno je za 5.561 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.182 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2015. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 707.560, a od toga 294.061 žena. U odnosu na februar 2015. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0, 2 posto, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 0, 1 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2015. godine iznosila je 43, 6 posto i u odnosu na februar 2015. godine smanjila se za 0, 2 postotna poena.

Priredio(la): ekapija.ba