TUZLARIJE - D O S J E

10.07.2015.
Sastanak na temu preuzimanja kontrole zračnog prostora
Tuzlarije


U prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) u Banjaluci, ove sedmice održan je radni sastanak rukovodstva BHDCA i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) sa ministrom komunikacija i prometa BiH Slavkom Matanovićem na kojem je razgovarano o aktivnostima na provođenju faze II preuzimanja kontrole zračnog prostora BiH, odnosno iznad deset hiljada metara.

Generalni direktor BHDCA Đorđe Ratkovica rekao je da su svi ciljevi iz Strategije razvoja sistema za upravljanje zračnim saobraćajem u BiH (BHATM) realizirani.

„Strategijom je planirano da BiH prezuzme usluge do nivoa leta 285, a prošle godine BHANSA je počela sa pružanjem usluga do nivoa leta 325, dakle i više nego što je planirano strategijom. U periodu od usvajanja BHATM strategije do danas, došlo je do promjene koncepta pružanja usluga u zračnoj plovidbi na nivou Evrope, formirani su funkcionalni blokovi i sve je to dovelo do promjena koje je BHDCA kao nositelj aktivnosti, u hodu, prilagođavala, da bi se sada našli u fazi kada BHANSA sprovodi aktivnosti na preuzimanju kompletnog zračnog prostora BiH“, naglasio je Ratkovica i dodao da je jedinstveno u svijetu da regulator bude nositelj aktivnosti na uspostavljanju sistema za upravljanje zračnim saobraćajem.

Rukovodstvo BHANSA-e, upoznalo je ministra Matanovića sa aktivnostima koje sprovodi na preuzimanju i ostalog dijela zračnog prostora. Oni su istakli da je, za kompletno preuzimanje zračnog prostora, potrebno odškolovati dodatni broj oblasnih kontrolora letenja, te izvršiti nadogradnju Sistema.
„Kao nositelj aktivnosti u ovoj fazi preuzimanja, očekujemo punu podršku i Ministarstva i BHDCA kako bismo uspješno realizirali sve planirane aktivnosti“, istakli su iz BHANSA-e i naglasili da imaju podršku i EUROCONTROL-a i susjednih zemalja.

Ministar Matanović rekao je da preuzimanje kontrole zračnog prostora BiH od strane institucija BiH predstavlja pionirske i kvalitetne pomake za BiH, te da će Ministarstvo biti aktivno uključeno u cijeli proces.
„U okviru svojih nadležnosti, a ne ulazeći u nadležnosti drugih institucija, želimo da budemo aktivan partner u ovom procesu i damo punu podršku kako bi BHANSA što prije preuzela usluge u ostalom dijelu zračnog prostora BiH“, rekao je ministar Matanović i informirao učesnike sastanka sa razgovorima koje je na ovu temu imao sa resornim ministrima Srbije i Hrvatske, kao i sa komesarkom EU za promet Violetom Bulc.

Na sastanku je dogovoreno da sve institucije za Vijeće ministara BiH pripreme zajedničku informaciju o do sada realiziranim aktivnostima i aktivnostima koje predstoje, kao i da se, početkom septembra, organizira zajednički sastanak sa generalnim direktorom EUROCONTROL-a Frenkom Brenerom.

Priredio(la):