TUZLARIJE - D O S J E

10.07.2015.
Vlada USK-a pokrenula Inicijativu za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
TuzlarijeVlada Unsko-sanskog kantona (USK) na jučer održanoj sjednici u Bihaću, pokrenula je, između ostalog, Inicijativu za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

Time je USK, kako je rečeno, zvanično podržao Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koju je Federalnom parlamentu uputila Vlada Tuzlanskog kantona (TK).

- Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH je nepovoljan za većinu kantona u FBiH - istakao je premijer Saračević i dodao da USK ovim zvanično traži da se ostvari ustavno pravo na jednakost svih kantona i građana FBiH.

Naime, od 2006. godine pojedinačno učešće kantona u raspodjeli prihoda računa se prema četiri faktora: broju stanovnika, površini, broju učenika u osnovnom i broju učenika u srednjem obrazovanju. Dodatno je utvrđeno da formula za raspodjelu javnih prihoda za kantone u FBiH sadrži ponder, koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo (2), Bosansko-podrinjskog kantona (1, 8), Posavskog kantona (1, 5) i Kantona 10 (1, 1).

Ponderi za druge kantone nisu dodijeljeni, pa u konačnici kod raspodjele obračun za, na primjer, Kanton Sarajevo iznosi 802 KM po stanovniku, dok za kantone bez posebnih pondera obračunava se dva i tri puta manji iznos po glavi stanovnika.

- Ustanovili smo da je USK-u na ovaj način uskraćeno oko 200 miliona KM - kazao je premijer Saračević.

Na prijedlog ministra privrede Vida Šantića, Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za geološka istraživanja mineralnih, termalnih i termomineralnih voda od interesa za USK. Aktivnosti će se provoditi u saradnji s lokalnim zajednicama, a cilj je inovirati rezultate istraživanja, koja za većinu lokaliteta, datiraju od prije dvije i po decenije, kako bi se s relevantnim rezultatima moglo pristupiti planiranju projekata razvoja.

Priredio(la): Fena