TUZLARIJE - D O S J E

06.07.2015.
Na Dan žalosti u FBiH
Obaveza organa i institucija je da istaknu zastavu na pola koplja, odnosno jarbola

Vlada TK je donijela Zaključak u kojem stoji da se u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju 11. jula 2015. godine Danom žalosti u FBiH, obavezuju svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona da na taj dan, na svojim zgradama obavezno istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola.

Tuzlarije


Također se obavezuju medijske kuće na području Tuzlanskog kantona, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na području Tuzlanskog kantona, da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Priredio(la):