TUZLARIJE - D O S J E

05.07.2015.
Pododbor za ˝Marš Mira 2015˝
Kodeks ponašanja ˝Marš mira 2015˝
Tuzlarije


Svi akreditovani učesnici marša moraju se pridržavati kodeksa ponašanja, radi bolje organizacije i veće sigurnosti.

Tuzlarije


Iznosimo sljedeće napomene:

- Samo akreditovane osobe mogu pristupiti maršu
- Učesnici koji naknadno pristupaju maršu moraju se prijaviti kod vođe grupe, radi akreditovanja
- Obaveza je slijediti uputstva vođe tima u svim situacijama i po svim pitanjima
- Striktno se držati predviđene, obilježene trase
- Održavati vizuelni kontakt sa članovima grupe
- Medicinsku pomoć tražiti samo od akreditovanih medicinskih timova
- Odmor i eventualne predahe koristiti po odluci vođe tima
- Obavezno je prisustvo na punktovima za prenoćište
- Zabranjeno je nošenje ne priznati zastava
- Zabranjeno je nošenje uvredljivih natpisa i uvredljivo uzvikivanje
- Na punktovima za prenoćište obavezno biti prisutan na prozivci
- U slučaju nepovoljnijh meteoroloških prilika isključiti sve radio uređaje i mobilne telefone
- Zabranjeno je bacanje otpadaka van predviđenog mjesta
- Poštivati znakove opasnosti od zaostalih neeksplodiranih eksplozivnih sredstava " PAZI MINE ! "
- Strogo je zabranjena upotreba alkoholnih pića, bilo koje vrste
- Imati u vidu mogućnost izbijanja požara pri upotrebi upaljača ili konzumiranju cigareta
- Zabranjeno je svako kretanje noću, izuzev predviđenih punktova
- O svakom eventualnom incidentu obavijestiti vođu tima i slijediti njegove instrukcije
- Ponašati se dostojanstveno i disciplinovano u svakoj situaciji
- Učesnici koji žele napustiti marš, moraju se prijaviti vođi grupe
- Nepoštivanje ovog kodeksa može prouzrokovati isključenje

Pododbor za
"Marš Mira 2015"

Priredio(la):