TUZLARIJE - D O S J E

24.03.2007.
Pola vijeka postojanja Evropske unuje
Povodom obilježavanja pola vijeka postojanja Evropske unije, Evropski pokret u Bosni i Hercegovini (EPuBIH) podsjeća da je glavna vodilja osnivanja Saveza evropskih država, koji će dovesti do stvaranja EU kakvu danas poznajemo- bilo iznalaženje modusa, koji će spriječiti i onemogućiti ponovne ratove i sukobe u Evropi.

Da se u ovome uspjelo dokazuje činjenica da članice EU nikada nakon toga nisu vodile ratove, a njene članice su ušle u vrijeme mirnodopskog i ekonomskog prosperiteta, do tada neviđenog u ljudskoj istoriji.

Nošeni primjerom EU, odnosno tadašnjih odgovornih evropskih lidera, pozivamo sve odgovorne političke, društvene, medijske i ostale strukture naše zajednice, da se ponesu primjerom svojih evropskih kolega, te da u procesima evropskih integracija i ostalim tranzicijskim procesima uvijek pred sobom imaju glavni i vitalni cilj svakog naroda-a to je mir od kojeg sve počinje.

Dosadašnji tok pregovora o reformama policije pokazuje, na žalost da pod plahtom lažnih “nacionalnih“ interesa, naši političari nisu naučili „rimsku“ evropsku lekciju iz 1957 godine, tako da su im lični i uskogrudni stranačko-partijski interesi važniji od opće-građanskih interesa- od mira i prosperiteta.

Stoga pozivamo sve odgovorne subjekte ove zemlje, da obnove svoje skromno znanje, i bogate lekcije, odnosno poruke osnivanja EU.

Apeliramo da odgovornim subjekzima, prije svega političarima, u budućim razgovorima i pregovorima vodilje budu mir i prosperitet našeg građanina, a onda će automatski shvatiti da evropski put BiH nema alternative i shodno tome, činit će kompromise neophodne za ispunjenje uvjeta za potpisivanje ugovora i obaveza sa EU, čime ćemo svi mi, ali još više generacije koje dolaze, konačno dobiti mirovnu garanciju da svaka nova generacija neće imati svoje ratove i kataklizme.

Gotovo svi političari ističu ekonomski faktor kao preduvjet razvoju, ignorirajući da je bez mira nemoguće razvijati bilo što, pa time i ekonomiju.

Naučimo graditi kuću od temelja- ne od sredine. Učimo iz primjera EU- nađimo modus dugotrajnog i stabilnog mira u BiH i na Balkanu, kao nukleus ekonomskog razvoja i prosperiteta građana i države BiH, sadašnjih i budućih generacija.


PRESS SLUŽBA- EPuBIH

Priredio(la): S.M.