TUZLARIJE - D O S J E

30.09.2015.
Vlada TK učestvuje u finansiranju rada ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH
Zemaljski muzej


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016-2018. godina i Aneks br. 36 odog Memoranduma.

Potpisnici Memoranduma pružit će podršku radu ustanova kulture BiH na privremenoj osnovi, do konačnog rješavanja njihovog pravnog statusa u skladu sa zakonima BiH, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Ovaj memorandum izraz je zajedničcke namjere javno-pravnih kolektiviteta u BiH da se, uskladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima, pristupi organizovanoj i sistemskoj podršci radu ustanova kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu, a to su Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica.

Aneksom 36. Utvrđeno je da Vlada Tuzlanskog kantona, može pružiti finansijsku podršku ustanovama kulture BiH planiranjem i obezbjeđivanjem po 50.000, 00 KM u budžetima za 2016., 2017., i 2018. godinu. Također, predviđeno je da će iznos sredstava zavisiti od finansijskih mogućnosti Vlade Tuzlanskog kantona i cijenit će se prilikom donošenja budžeta za svaku godinu.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanj