TUZLARIJE - D O S J E

17.12.2015.
Novalić: Ovakav kolektivni ugovor neće dobiti saglasnost Vlade FBiH
Vlada Federacije BiH izrazila je jučer neslaganje s prijedlogom novog Općeg kolektivnog ugovora jer ne odražava intencije Zakona o radu, reformski kurs i nije u skladu s budućim rješenjima koje Vlada namjerava donijeti u oblasti poreza i doprinosa.

Tuzlarije


Premijer Federacije BiH Fadil Novalić na konferenciji za novinare je kazao da je Vlada FBiH, s obzirom na važnost tog pitanja, na jučer održanoj sjednici razmatrala prijedlog novog kolektivnog ugovora koji su dogovorili socijalno ekonomski partneri, te da je izrazila zabrinutost zbog pojednih odredbi tog akta koji mogu narušiti postojeći sistem.

- Primili smo veliki broj poziva predstavnika poslodavaca, a neki od njih su nas i posjetili da bi izrazili duboku zabrinutost vezano za sadržaj prijedloga novog Općeg kolektivnog ugovora. Radi se o predstavnicima desetak velikih kompanija koji imaju oko 23.000 uposlenih i njihov stav je da predloženi ugovor ne samo da zadržava postojeće stanje, već kreira goru situaciju nego što je već bila. To se naročito očituje u segmentima ugovora koji se odnose na minuli rad, regres..., a koji nikako nisu u skladu s intencijama Zakona o radu koji je stupio na snagu 20. augusta ove godine – kazao je Novalić.

Po njegovim riječima, stav Vlade Federacije BiH je da će nastaviti štititi interese i mikro, malih i srednjih preduzeća kojih je oko 40.000, a koja čine 85 posto realnog sektora u FBiH.

- U slučaju primjene određenih odredbi ovog kolektivnog ugovora, vrlo je izvjesno da će mikro, mala i srednja preduzeća biti prinuđena da djeluju na granici sive ekonomije da bi opstala, što će u konačnici rezultirati s manje prihoda za vanbudžetske fondove i sve funkcije koje se finansiraju iz budžeta - kazao je federalni premijer.

S tim u vezi Vlada od socijalno ekonomskih partnera zahtijeva produžetak konsultativnih procesa radi usklađivanja novih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu.

- Kako je poznato, Zakon predviđa produžetak od 90 dana, da bi se kreirao adekvatan prijedlog novog kolektivnog ugovora. Vlada se opredijelila za to zato što brine o kompletnom ekonomskom sistemu, a pojedina rješenja bi imala potencijalno vrlo negativne efekte po poslovni ambijent na način da bi dodatno poskupjela i dodatno usložila poslovanje. To je u suprotnosti s opredjeljenjem Vlade, reformskim putem i naravno Reformskom agendom. Podsjećam, Vlada se obavezala da će olakšati i pojednostaviti poslovanje, a to se sigurno neće postići pojedinim predloženim rješenjima - kazao je Novalić.

Vlada Federacije BiH, kako je dodao premijer, pozdravila je saradnju Sindikata i Udruženja poslodavaca i pozvala ih na nastavak konsultativnog procesa, da bi na proljeće 2016. godine dokad važi ova ekstenzija, imali adekvatan nacrt kolektivnog ugovora koji je kompatibilan sa Zakonom o radu, ekonomskom politikom i Reformskom agendom. Procedura nije složena, naglasio je Novalić, jer u suštini riječ o ugovoru, a ne zakonu.

Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača podsjetio je da je u članu 182. Zakona o radu propisano da se važeći kolektivni ugovori moraju uskladiti s tim zakonom u roku od 120 dana od njegovog stupanja na snagu.

Drljača je dodao da, po njihovim saznanjima, pregovori u vezi s usklađivanjem granskih kolektivnih ugovora nisu još započeli jer se čekao završetak pregovora u vezi s usklađivanjem Općeg kolektivnog ugovora koji je osnov za usklađivanje granskih ugovora.

- S obzirom na zakonsku mogućnost da Vlada Federacije BiH, nakon konsultacije s Ekonomsko-socijalnim vijećem Federacije BiH, svojom odlukom može produžiti primjenu kolektivnog ugovora do njihovog usklađivanja sa Zakonom, a najduže za još 90 dana, predložili odluku koja je danas donesena na Vladi, a to je odluka o produženju primjene kolektivnog ugovora za još 90 dana i stupa na snagu danom donošenja – kazao je ministar Drljača.

Priredio(la): FTV