TUZLARIJE - D O S J E

28.05.2007.
Ne trpite nasilje


Iako je nasilje u porodici u porastu, nema puno ustanova, SOS telefona na koji se žrtve mogu javiti. Nasilje u porodici nije više privatna stvar, nego se za fizička, psihička, seksualna i druge vrste nasilja odgovara.

Najveći problem je što se žrtve nasilja teško odlučuju da prijave nasilnika iako samo nasilje negativno utiče na psihičko i fizičko zdravlje a posebno na djeci ostavlja teške posljedice.

Ne čudi da se teško odlučuju za prijavu nasilnika jer je pitanje šta nakon toga? Nasilnik i ako bude kažnjen kazna je gotovo simbolična a žrtve, često finansijski ovisne, nemaju gdje ni otići. Vremenom, žrtva počinje da misli da je sama kriva za sve što se deđava, živi u paklu ne znajući kako dalje.

Slučaj, doktorice Jasminke Mujkanović mnoge je žrtve nasilja obeshrabrio. Dobili smo nekoliko mailova žena koje trpe nasilje od strane muža, razočarane završetkom suđenja, gdje navodno nije bilo dovoljno dokaza, nisu ništa za sebe ni poduzele.

Ako imate problema, trpite nasilje, mladi ste i imate pitanja u vezi spolno prenosivih bolesti, žrtva ste mobinga nazovite Zeleni telefon 032 22 33 66 pa da bar dobijete savjet, smjernice šta dalje i kome da se obratite.

Na broj 122 možete policiji prijaviti nasilje u porodici.
Svi koji trpe nasilje moraju na neki način dokumentovati svoje patnje, tražiti potvrdu nakon pregleda ljekara, napraviti video i audio zapise i slično.

S.M.

Priredio(la):