TUZLARIJE - D O S J E

15.08.2008.
Potpisan Memorandum o razumijevanju između općina TK i Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina


Načelnici općina Gračanica, Gradačac, Lukavac, Kalesija i Sapna danas su potpisali Memorandum o razumijevanju između sa Međunarodnim fondom za deminiranje i pomoć žrtvama mina. Navedeni projekat zasniva se na sufinansiranju poslova deminiranja na području Tuzlanskog kantona i to na taj način što će Međunarodni fond udvostručiti sva sredstva koja Općine i Tuzlanski kanton usmjere za deminiranje. Na ovaj način će za 1 m2 deminiranja, za koji sredstva obezbijedi općina, biti deminirana još 3 m2 (1 m2 finansirat će Tuzlanski kanton a 2 m2 Međunarodni fond).

„Ovaj Memorandum je prije svega vrlo značajan jer sa Međunarodnim fondom ulažemo zajednička sredstva. Ovo je prilika za sve općine Tuzlanskog kantona da kandiduju svoje projekte i na taj način višestruko umnože sredstva koja su planirali u svrhu deminiranja. Do sada smo se u procesu deminiranja oslanjali na međunarodnu zajednicu i pomoć, ali došlo je vrijeme da shvatimo da i mi u tome moramo učestvovati.“ riječi su premijera Mujića.

Projekat sufinansiranja koji današnjim potpisivanjem Memoranduma počinje da se realizira na području Tuzlanskog kantona trebao bi osigurati i da se u novim budžetskim godinama za njegovu realizaciju usmjeri mnogo više budžetskih sredstava lokalne zajednice. Za to postoji naglašena potreba ne samo zbog stradanja građana, i njihove sigurnosti nego i zbog izuzetnih razvojnih resursa koje će omogućiti poljoprivredne površine i šume nakon deminiranja.

Pored gospodina Turšiča i načelnika općina današnjem potpisivanju prisustvovali su premijer Tuzlanskog kantona Enes Mujić, komadant Kantonalnog štaba civilne zaštite Sead Mujanović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić.

Odjeljenje za informisanje
Vlade Tuzlanskog kantona

Priredio(la):