TUZLARIJE - D O S J E

13.06.2009.
Priznavanje diploma stečenih van BiH
Nostrifikacija košta i do 1.500 KM!


Priznavanje diploma stečenih na univerzitetima van BiH, makar to bili i najelitniji, dug je i skup proces i to s potpuno neizvjesnim ishodom. Ovo je zaključak Nine Branković, koja je magistrirala u Londonu i koja je samo jedna od mnogobrojnih mladića i djevojaka iz BiH koji su završili postdiplomske studije u inozemstvu. O iskustvima s kojima se susreću Bosanci i Hercegovci koji se vrate u našu zemlju s fakultetskom diplomom, pa čak i magisterijem ili doktoratom, napravila je i istraživanje koje je pokazalo katastrofalne rezultate.

Ugrožena prava

- Oko 90 posto diploma stečenih izvan BiH nisu prošle proces priznavanja, što direktno ugrožava prava ljudi koji su stekli diplome u inozemstvu - zaključak je tog istraživanja.

Ovi porazni podaci potpuno pobijaju slatkorječive priče domaćih političara kako se oni bore za prava mladih, za njihov povratak u BiH, posebno obrazovanih ljudi i stručnjaka. Umjesto toga, prekomplicirana administracija, brojne zapreke i zavrzlame doprinose odlivu mladih mozgova i onemoguć ava BiH da iskoristi svoj ljudski potencijal. Branković navodi da proces priznavanja diploma zavisi od fakulteta do fakulteta, a velike su razlike u popisima između entiteta. Činjenica da se ista diploma nekad može priznati na istovjetnom fakultetu jednog kantona ili entiteta, a u drugom ne može, dovoljno govori o nesređenosti sistema - navodi Branković.

Ogromne su razlike i u cijenama, a na osnovu dosadaš njih iskustava može se zaključ iti da je sistem priznavanja diploma u RS jednostavniji, jedinstveniji i, što je takođ er važno, daleko jeftiniji. Nostrifikacija diploma visokoškolskih ustanova iz drugih zemalja u FBiH košta od 200 do 1.500 KM, a u RS je cijena 300 KM.

Za razliku od RS, sistem nostrifikacije u FBiH je u potpunosti neujednačen, od institucija koje priznaju strane diplome do cijena njihovih usluga. U kantonima gdje je univerzitet integriran diplome budu nostrificirane na nivou univerziteta, a tamo gdje nisu, to rade sami fakulteti - navodi Branković.

Na Sarajevskom i Zeničkom univerzitetu,
Osam godina čeka na priznavanje diplome
Iskustva nekih studenata koji su pokušali nostrificirati diplomu u BiH mogu se naći i na forumima. Njihove izjave najbolje oslikavaju trenutno stanje u ovoj oblasti.

- Najveći apsurd je da za međunarodno priznate diplome morate platiti nostrifikaciju ovim komunistima u vlasti i obrazovanju. Komunističkih likova je previše u obrazovnom sistemu i oni ne znaju za drugo niti drugačije - napisao je Dino F - požalio se Nedim.

Forumaš koji se predstavio kao Robert naveo je da se njegova fakultetska diploma „odbija već osam godina od institucije do institucije“.

- U Mostaru su mi rekli da imam predmete za koje oni nemaju profesore. Nakon dugog bavljenja ovom temom, mogu reći da je problem u činjenici da bh. diplome ne vrijede nigdje osim kod nas i možda u najbližem okruženju jer naši akademski radnici nemaju kredibilitet da to budu, odnosno lažno se predstavljaju - ustvrdio je Robert.
koji su integrirani, za dodiplomski studij nostrifikacija košta 15 KM po predmetu. Za nostrifikaciju magistarske diplome potrebno je 1.000 KM, a doktorske 1.500 KM. Tokom 2008. godine na Univerzitetu u Sarajevu je nostrificirano više od 150 inozemnih diploma, a na Zeničkom univerzitetu oko 30 diploma.

Na Tuzlanskom univerzitetu nostrifikaciju vrše fakulteti, a cijena je od 400 do 500 KM. Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru cijena se kreće od 200 do 600 KM, ali ako se radi o fakultetu koji ne postoji na ovom univerzitetu, onda diplomu nostrificira Interdisciplinarna komisija Univerziteta. To „zadovoljstvo“ košta 1.200 KM.

U RS je proces puno jednostavniji i na nostrifikaciju se čeka najviše mjesec, a u prošloj godini je nostrificirano 414 diploma. U FBiH se još primjenjuje stari sistem, pa je za priznavanje diplome u cijelosti potrebno da se nastavni plan i program podudara s domać im najmanje 60 posto. Ako nedostaje nekoliko suvišnih predmeta, a takvih je na našim fakultetima jako puno, onda slijedi polaganje tih ispita, što može potrajati i do godinu i oduzeti mnogo više živaca. Uz to, spisak potrebnih dokumenata je prilično dug. Osim diplome, potrebno je dostaviti nastavni plan i program studija koji je završen vani, prijepis ocjena i predmeta te skalu ocjenjivanja, biografiju... Sve dokumente, uključujući i nastavni plan i program stranog fakulteta, mora prevesti i ovjeriti sudski tumač, za što je potrebno još nekoliko stotina maraka. Kada se sve ovo sabere, ne čudi što neki vlasnici stranih diploma jednostavno odustanu od pokušaja da ovjere svoje znanje i u BiH, pa zaposlenje nalaze u inozemstvu.

Rad Agencije

Ovaj prevaziđeni metod trebao je biti ukinut donošenjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju koji predviđa jednostavniji proces priznavanja diploma, ali i godinu dana od njegovog donošenja još nije počeo da se primjenjuje. Taj posao bi ubuduće trebala raditi Agencija za priznavanje stranih diploma, ali još nije profunkcionirala.

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović kaže da su sistemski zakoni zbog različ itih sukobljavanja među bh. političarima čekali nekoliko godina na usvajanje.

- U posljednjih godinudvije uspjeli smo da BiH dobije sve sistemske zakone od predškolskog do visokog obrazovanja. U okviru toga predviđeno je osnivanje Agencije za priznavanje diploma i tu smo uspjeli samim time da je imenovan menadžment, uskoro će biti odabrana prva ekipa službenika, čime će se stvoriti svi potrebni uslovi da Agencija počne priznavati diplome - najavio je Nović.

(A.MALAGIĆ - Avaz)

Priredio(la):