TUZLARIJE - OSTALE VIJESTI

Prolongirano imenovanje Darka Ćuluma za direktora SIPA-e


Prolongirano imenovanje Darka Ćuluma za direktora SIPA-e

Vijeće ministara BiH nije raspravljalo o imenovanju direktora SIPA-e. Ova tačka skinuta je s dnevnog reda jer bošnjačka strana smatra da imenovanje direktora SIPA-e i OSA-e treba da ide u paketu. Za srpsku stranu ta opcija je apsurdna.


videoprilog Dejane Šešlija (Federacija danas)

Usvojena strategija suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, usvojio je danas na sjednici Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020–2023. godine, čime vlasti u BiH definišu svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene sa preporukama Evropske komisije.

Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija.

Strategija sadrži pet strateških ciljeva: podrška, prevencija, krivično gonjenje, zaštita žrtava te partnerstvo, a u njenoj izradi su učestvovali predstavnici državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

U Strategiju su inkorporirane preporuke međunarodnih monitoring mehanizama (UN, Vijeće Evrope, Državni sekretarijat SAD-a i Evropska unija), tako da će provođenjem strateških definisanih politika Bosna i Hercegovina ispuniti svoje obaveze koje proističu iz  međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti.

Strategiju će pratiti akcioni planovi, kao operativni strateški dokumenti zasnovani na ciljevima i mjerama koje će donijeti Vijeće ministara BiH za državni nivo te vlade Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Brčko Distrikta BiH za institucije iz svoje nadležnosti.  

Ne dozvoliti da izrečene prekršajne kazne zastare

Institucije BiH primjenjivaće član 42. Zakona o prekršajima BiH kako bi se izvršila naplata izrečenih kazni po izrečenim prekršajnim nalozima prije nastupanja njihove zastare i brisanja iz Registra Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka BiH, što uključuje i postupak njihove prinudne naplate.

Vijeće ministara ministara BiH zaključio je to danas na sjednici nakon što je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde o nenaplaćenim novčanim kaznama. Riječ je o novčanim kaznama koje imaju rok naplate pet godine, počevši od dana kada su prekršajni nalozi postali konačni i izvršni.

Analiza dostavljenih podataka pokazuje da je u 2016. i 2017. godini evidentirano 9.588 nenaplaćenih novčanih kazni u ukupnom iznosu 5.661.944,81 KM po izrečenim prekršajnim nalozima koje su izdale Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Granična policija BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta i Služba za poslove sa strancima BiH. Od ovog broja njih 5.263 je iz 2016. godine, a  4.325 nenaplaćenih novčanih kazni je iz 2017. godine.

Sve evidentirane a nenaplaćene kazne iz prve polovine 2016. godine biće brisane iz Registra novčanih kazni istekom 2020. godine, a  za nenaplaćene kazne u prvoj polovini 2017. godine već protiče polovina zastarnog roka. Samo kazne koje su izrečene u drugoj polovini 2017. godine imaju rok naplate tri godine, počevši od dana unosa novčane kazne u elektronsku evidenciju podataka, kako je to propisano važećim pravilnikom.  

Ratifikacije sporazuma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji, i to Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade SR Njemačke za 2018. godinu; Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018); Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, te Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima. Prijedlozi odluka biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljni postupak ratifikacije.

Dopunjena odluka o tarifama administrativnih taksi

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama.

Odlukom se vrši izmjena visine taksi na spise i radnje za potvrđivanje reprezentativnog sindikata (200 KM), kao i na zahtjev za priznavanje ili oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita (50 KM) te na zahtjev za izdavanje prepisa rješenja ili uvjerenja (20 KM).

Dopuna Odluke, kojom su povećane ove takse, rezultat je provedene analize u pogledu stvarnih troškova, neophodnih aktivnosti i radnji koje Ministarstvo pravde treba preduzeti, kako bi se postupak proveo, te donijela adekvatna odluka.

Prijedlog odluke prošao je proces javnih konsultacija u periodu od 22. maja do 6. juna 2019. godine i nije zaprimljen niti jedan komentar ili prijedlog za njenu izmjenu.  

Prestruktuiranje sredstava

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta „Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine“.

Odlukom se vrši prestruktuiranje ranije odobrenih sredstava na pojedinim pozicijima, tako da neće doći do povećanja ukupne vrijednosti projekta u iznosu 4.237.000,00 KM, koji je odobren odlukom ranijeg saziva Savjeta ministara BiH na 157. sjednici, održanoj 7. novembra 2018. godine.  

Donesena odluka o najmanjem iznozu sredstava za strance

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

Korištenje sredstava tekuće rezerve za devet mjeseci 2019. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2019. godine.

Vijeće ministara BiH iz tekuće rezerve u prvih devet mjeseci 2019. godine odobrilo je 1.606.000,00 KM, od planiranih 1.701.750,00 KM. U okviru ostatka sredstava nalaze se i (odobrena) nerealizovana sredstva u iznosu od 644.356,16 KM.

S obzirom da u ovom periodu nije bio usvojen budžet za 2019. godinu, budžetska rezerva je definisana Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, kao i kvartalnim odlukama o privremenom finansiranju institucija BiH.

Ministarstvo finansija i trezora će Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2019. godine dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u daljnju proceduru.

Izvršenje budžeta za devet mjeseci 2019. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I - IX 2019. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija, zajedno sa ostvarenim dobicima od prodaje stalnih sredstava i sukcesije te prenesenim prihodima iz prethodne godine u periodu januar - septembar 2019. godine,  iznosili su 686.912.533 KM, dok su ukupno ostvareni rashodi i izdaci u ovom periodu iznosili 635.572.626 KM.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za servisiranje spoljnog duga BiH u periodu I – IX 2019. godine iznosili su 575.787.727 KM, što je manje za oko 50 miliona KM ili 8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ministarstvo finansija i trezora će ovaj izvještaj objaviti na službenoj web stranici.

Saglasnosti za glasanje državljana Mađarske te imenovanja atašea Izraela i Rumunije

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova,  dalo je saglasnosti za glasanje državljana Mađarske 16.2.2020. godine povodom održavanja izbora u Mađarskoj. Glasanje će biti održano u prostorijama Ambasade Mađarske u Sarajevu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je pojedinačne saglasnosti za imenovanje Davida Solomona za policijskog atašea Izraela za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Bukureštu, te za imenovanje pukovnika Robertin-Kristijana Čijobanea za odbrambenog, vojnog, pomorskog i vazduhoplovnog atašea Rumunije za BiH, sa sjedištem u Sarajevu.

Ćulum: Bilo je ciljane diskreditacije, opraštam svima

Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum izjavio je danas da je njega na mjesto direktora Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA) predložio ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić te da su nakon toga uslijedile različite priče, među kojima i "ciljane diskreditacije”.

- Ima različitih priča, konstrukcija. Ovo je zemlja u kojoj svako može da svašta kaže...Ima tu ciljanih informacija s ciljem diskreditacije određenih ljudi. Opraštam svima - ustvrdio je Ćulum.

Odbio je da komentraiše neke od optužbi na njegov računa, koje su uputuli iz "Pravde za Davida” i nevladine organizacije Transparency International u BiH (TI BiH).

- Nemam šta tu i ne želim da komentarišem – rekao je kratko Ćulum u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

Kazao je da neće biti pooštreni uslovi za izbor novog direktora policije RS, jer je zakon ostao isti.

Transparency International u BiH (TI BiH) pozvao je ranije Vijeće ministara da odbije prijedlog ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića o imenovanju Darka Ćuluma na mjesto direktora Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA).

Podsjećaju da je Ćulum, kako je saopćeno, bio na čelu policije Republike Srpske u periodu kada je ova institucija bila suočena s ozbiljnim optužbama na pojave kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.
 OBNOVI SADRŽAJ

FTVOSTALE VIJESTI
Jedna osoba u FBiH naknadno unesena na spisak: U BiH 292 novozaraženih, četiri osobe preminule

Sumirani prvi rezultati: Koliko je uspješan novi način rada Opće bolnice u Sarajevu?

Lokalne zajednice obavezne nabaviti zaštitnu opremu: CIK BiH nema novca za maske i dezinfekciona sredstva

VIDEO: Razgovor s predsjednikom Sindikata GRAS-a: Amir Muminović o obustavi javnog gradskog prevoza u Sarajevu

Prve reakcije nakon šokantnog svjedočenja: MC Srebrenica: Formirati predmet \'Radovan Višković\'

VIDEO: Turistički radnici u HNK-u zbrajaju gubitke: Neum najbolje prošao - zahvaljujući domaćim i gostima iz Srbije

Tijelo migranta pronađeno na Ilidži: Za ubistvo osumnjičeni Alžirci predati Tužilaštvu KS

Šef WHO-a: Biranje između otvaranja ekonomije i javnog zdravlja je pogrešno

Česti sukobi etničkih skupina: Naoružane grupe na zapadu Etiopije ubile veliki broj civila

UN poziva bogate da doniraju novac: 270 miliona ljudi je na ivici gladi

Assangeova odvjetnica: Trump je nudio pomilovanje Assangeu
Danska, Island i Nizozemska uvode strože mjere
Kraljica Elizabeta poništila odličje Harveyju Weinsteinu
Pogledajte u kojim se zemljama koronavirus širi najbrže, a u kojima najsporije
Ryanair smanjuje broj letova za petinu zbog ograničenja putovanja
Libijska najava obnove izvoza spustila cijene nafte prema 43 dolara
Skandal potresa Njemačku, među policajcima otkrivena mreža ekstremnih desničara
Rusi: Boca je mogla biti dokaz u slučaju Navalni, ali su je odnijeli iz Rusije
Od nedjelje zabranjeno skidanje TikToka i WeChata u SAD-u
Britanska vlada ne isključuje novu karantenu kao krajnju mjeru
Skupina koja potiče sjećanje na Holokaust osudila austrijsko stajalište o migrantima
Njemački institut: I klimatske promjene su utjecale na ekstremne požare u SAD-u
Tajvan stavio borbene avione u stanje pripravnosti dok Kina izvodi manevre
Australska vlada pomaže novinskoj agenciji s 5 milijuna dolara
U Sibiru se pojavljuju goleme čudne izbočine na zemlji, pogledajte snimku
Izrael ulazi u drugu karantenu
Seul će tužiti crkvu i pastora zbog novog vala koronavirusa, traži milijunsku odštetu
U SAD-u se pojavila smrtonosna bolest koju prenose komarci
Velika potražnja za dezinficijensima donosi prijetnju prisilnog i dječjeg rada
Biden se ne slaže s Trumpovom izjavom da je cjepivo blizu: Ta ideja nije racionalna
SVAŠTARIJE

U Sibiru se pojavljuju goleme čudne izbočine na zemlji, pogledajte snimku

Dva Alžirca uhapšena zbog sumnje na ubistvo

VIDEO Auto u Turskoj se zabio u dućan, za dlaku promašio dvoje male djece

VIDEO Kitovi ubojice napadaju brodove u Španjolskoj: ˝Bilo me je strah˝

Američki časopis prvi put u 175 godina podrĹžava jednog predsjedničkog kandidata

Grčku će pogoditi uragan, stručnjaci apeliraju: Idite kod rodbine ili prijatelja

Izrael potpisao sporazum s Bahreinom i Emiratima: ˝Ovo mijenja tok istorije˝

WTO presudio da su američke carine na kinesku robu bile nezakonite

Dim požara s američkog zapada stigao na istočnu obalu

Preminuo ratni zločinac Momčilo Krajišnik