TUZLARIJE - OSTALE VIJESTI

*
Poziv vlastima BiH da usvoje akcioni plan za 14 ključnih prioriteta


Poziv vlastima BiH da usvoje akcioni plan za 14 ključnih prioriteta

Foto: Fena
Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se putem videolinka 2. i 3. juna kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu.


videoprilog Lejle Čeljo (Dnevnik 2)

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika.

Upravni odbor je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta.

Ponovljeno je da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH, ističe se u Kominikeu UO PIC-a. 

Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi.

Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Podvukao je da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punom implementacijom programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je napore vlasti na svim nivoima u borbi protiv pandemije COVID-19, koji su doprinijeli sprečavanju širenja pandemije i minimiziranju broja smrtnih slučajeva. Stavljanjem po strani aktualnih političkih nesuglasica, funkcioniranje institucija zaduženih za donošenje odluka na državnom nivou imalo je ključnu ulogu u borbi protiv pandemije. Upravni odbor PIC-a pohvalio je bh. građane za suočavanje s tim izvanrednim okolnostima uz značajan stepen discipline, solidarnosti i jedinstva, te izražava svoje saučešće porodicama koje su tokom pandemije izgubile svoje najmilije. Pozdravio je ukidanje vanrednog stanja u entitetima i Brčko Distriktu i vraćanje vlada i skupština radnim aktivnostima u skladu s uobičajenim procedurama.

Upravni odbor PIC-a poziva organe vlasti na svim nivoima da koordiniraju svoje napore u cilju ekonomskog oporavka cijele BiH, te pozdravlja odluku Vijeća ministara BiH od 2. juna o raspodjeli zajma od 330 miliona eura Međunarodnog monetarnog fonda u skladu sa postojećim dogovorom.

U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a poziva na transparentnost i odgovornost prilikom trošenja javnih sredstava i međunarodne pomoći u svakom momentu, a posebno tokom krize. Od suštinskog je značaja da se koordiniraju aktivnosti s nadležnim organima na državnom nivou, kako bi se međunarodna pomoć dostavila na adekvatan i efikasan način.

Upravni odbor PIC-a zabrinut je zbog izvještaja o sumnjivim nabavkama tokom trajanja pandemije u iznosima od nekoliko miliona konvertibilnih maraka javnih sredstava. To se jednako odnosi na trošenje javnih sredstava poreskih obveznika, kao i na trošenje sredstava iz zajmova i grantova međunarodne zajednice. Poziva organe vlasti na državnom nivou da prioritetno usvoje izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje imaju za cilj bolje usklađivanje sa pravnom stečevinom EU (EU aquis) i da usvoje mjere preporučene u Strategiji za razvoj sistema javnih nabavki za period od 2016. do 2020. godine. Upravni odbor PIC-a pozvao je sve nadležne agencije za provedbu zakona da istraže i krivično procesuiraju sumnjive slučajeve.

Pozdravio je inicijativu Predsjedništva BiH da predvodi reforme sa ciljem ispunjavanja 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, te izrazio zahvalnost Kolegiju za evropske integracije u pogledu vođenja ove inicijative ka njenoj realizaciji. U tom smislu, Upravni odbor PIC-a je također pozvao sve aktere da sarađuju u cilju postizanja napretka BiH na njenom putu ka EU. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pozdravio je uspostavu socio-ekonomske radne grupe i pozvao je da započne s provođenjem svojih aktivnosti.

Upravni odbor PIC-a poziva organe vlasti BiH da provedu potrebne reforme koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, koje su također dio programa EU intergracija. Naglasio je da su reforme u oblasti pravosuđa osnovni prioritet i izrazio opredijeljenost međunarodne zajednice da pomogne organima vlasti BiH u ovim nastojanjima. Upravni odbor PIC-a pozvao je političke stranke koje imaju svoje predstavnike u Parlamentu BiH da pokažu svoju opredijeljenost za provedbu pravosudne reforme, uključujući i putem aktivnosti Istražne komisije Predstavničkog doma BiH za procjenu stanja u pravosuđu BiH.

Upravni odbor PIC-a primio je k znanju potrebu da se izvrši reforma Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) kako bi se rješavala pitanja sukoba interesa i druga pitanja vezana za integritet, ojačala neovisnost, disciplinska i profesionalna odgovornost i omogućili pravni lijekovi protiv odluka VSTV-a, pozivajući sve organe vlasti da što prije osiguraju donošenje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u.

Upravni odbor PIC-a osuđuje kontinuirane prijetnje organa vlasti Republike Srpske da će se povući iz državnih institucija i blokirati procese donošenja odluka na državnom nivou. U tom pogledu, Upravni odbor još jednom izražava svoju punu podršku radu Ustavnog suda BiH i njegovih sudija.  

Upravni odbor PIC-a podržao je rad Centralne izborne komisije (CIK) u vezi s pripremama za lokalne izbore 2020. godine i u tom smislu pozdravio prezentaciju predsjednice CIK-a, gospođe Vanje Bjelica-Prutina. Upravni odbor PIC-a apelirao je na organe vlasti BiH da što prije usvoje dugočekivani državni budžet za 2020. godinu kako bi se omogućilo neometano funkcioniranje državnih institucija, uključujući i CIK, kao i obavljanje njihovih ustavnih i pravnih nadležnosti. Kako bi se CIK-u omogućilo efikasno obavljanje tehničkih priprema za ovogodišnje izbore, Upravni odbor PIC-a poziva Vijeće ministara BiH da, u međuvremenu, donese specijalnu odluku o rashodima u skladu sa Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine. Upravni odbor PIC-a podsjeća da je CIK nezavisno tijelo čije ovlasti proizlaze iz Izbornog zakona BiH, a da entitetske izborne komisije nemaju nadležnosti u organiziranju izbora, izuzev nadležnosti koje im povjeri CIK, i da moraju djelovati u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Nakon prezentacije NVO “Naše društvo” o situaciji u Mostaru nakon što je grad osam godina bez Gradskog vijeća, Upravni odbor PIC-a je također pozvao političke aktere da hitno provedu odgovarajuće odluke Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u vezi s lokalnim izborima u Mostaru, i da pronađu prihvatljiv dogovor u okviru roka koji je utvrdio Evropski sud, te da osiguraju da se ove godine u Mostaru konačno održe slobodni i demokratski izbori prvi put nakon 2008. godine.

Obilježavajući 25. godišnjicu genocida u Srebrenici, Upravni odbor PIC-a odaje počast žrtvama, preživjelim i njihovim porodicama.

- Komemoracija ima za cilj da se sjetimo prošlosti i podsjetimo na važnost mira u BiH i stalne potrebe suzdržavanja od neodgovorne, revizionističke retorike i retorike kojom se poziva na podjele. Svi ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni za vrijeme trajanja sukoba u BiH tokom 1990-ih ne smiju se zaboraviti ili negirati, a svi odgovorni moraju biti lišeni slobode i izvedeni pred lice pravde, dok se osuđeni ratni zločinci nikada ne smiju veličati - navodi se u Kominikeu UO PIC-a.

Taj odbor poziva političke lidere i izabrane zvaničnike da učine sve što je u njihovoj moći kako bi sjećanja na događaje i žrtve bila upriličena na dostojanstven način, kao i da organiziraju zajedničku komemoraciju koja će promovirati mir i pomirenje, te podržavaju kontinuirane napore na pronalaženju i identifikaciji žrtava.     

Upravni odbor PIC-a pozvao je organe vlasti BiH/političke i institucionalne lidere da bez daljnjih odlaganja krenu s rješavanjem sljedećih prioriteta: pripreme i usvoje akcioni plan za 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije i započnu njegovu implementaciju. Pripreme metodologiju Programa integriranja BiH u Evropsku uniju; imenuju novu Vladu Federacije, kao i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10, koje su još uvijek neimenovane, a ovi kantoni funkcioniraju s vladama iz prethodnih mandata koje su na vlasti više od godinu i po nakon održavanja općih izbora u oktobru 2018. godine, i popune upražnjene pozicije na svim nivoima vlasti, uključujući i pravosuđe i ključne državne agencije; pripreme i provedu lokalne izbore u cijeloj zemlji, osiguravajući njihovo provođenje na slobodan, pošten i siguran način u skladu s evropskim standardima. Uzdrže se retorike koja poziva na podjele i destabilizaciju tokom predizborne kampanje za lokalne izbore 2020. godine, i da se umjesto toga fokusiraju na izazove s kojima se suočavaju organi na lokalnom nivou vlasti, a koji utječu na život i egzistenciju građana; postignu dogovor o izbornim pravilima za Mostar, koji mora ostati jedinstveni grad. Ova se situacija mora odmah riješiti i to neovisno o ostalim neriješenim pitanjima; provedu presudu u predmetu Sejdić/Finci, kao i s tim povezane odluke Evropskog suda za ljudska prava, što je i dalje neispunjena obaveza nakon više od deset godina, i suzdrže se od poduzimanja zakonodavnih ili političkih mjera koje bi dodatno otežale provedbu ovih odluka; jačaju saradnju između svih nivoa vlasti u BiH i osiguraju odgovarajuća sredstva za rukovođenje migracijama, što su isključive nadležnosti države, te podijele teret osiguranja smještaja za migrante. U skladu s međunarodnim pravom, restriktivne mjere kojima se ograničava kretanje migranata moraju biti ukinute.

Upravni odbor PIC-a će sljedeći sastanak održati 1. i 2. decembra ove godine.

Ruska Federacija se ne slaže s ovim komunikeom, saopćeno je iz OHR-a. 

(1 + 1)

 OBNOVI SADRŽAJ

FTV

OSTALE VIJESTI
VIDEO: Klanjana dženaza i obavljen ukop u Potočarima: Četvrt vijeka od genocida konačni smiraj našlo još devet žrtava

VIDEO: Direktor Memorijalnog centra Potočari: Suljagić: Stalno podsjećati šta nam se desi kad smo slabi

VIDEO: Novinar FTV-a obišao mezare oca i brata: Hasanović preživio srebreničku golgotu, danas o njoj izvještava

VIDEO: Cvijeće kod Memorijalnog kamena: Brojne delegacije odale počast žrtvama genocida u Srebrenici

VIDEO: Džaferović na komemoraciji u Potočarima: Zabrana negiranja genocida je univerzalno pitanje borbe dobra i zla

VIDEO: Predsjednica Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa: Munira Subašić: Istina je naše najveće oružje

Svoju poruku uputio je i Franjo: Papine riječi pročitao je apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto

VIDEO: Fejzić na komemoraciji: Srebrenica je borba za pravdu

VIDEO: \'To je za nas moralni čin\': I \'Žene u crnom\' u Potočarima odale počast žrtvama genocida

VIDEO: Razgovor povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici: D1: Dženana Karup-Druško i Aldina Sorduč

Iz petog pokušaja Vijeće UN-a prihvatilo dogovor o produljenju pomoći za Siriju
U Brazilu više od tisuću umrlih zbog covida-19
Trump se prvi put pojavio s maskom za lice
Teksašanin se htio zaraziti da dokaže da je korona prevara. Zarazio se i umro
Supruga zaraženog brazilskog predsjednika negativna na koronavirus
U SAD-u rekordnih 66.000 novozaraženih koronavirusom
Crkvama u SAD-u 1,4 milijarde za koronu. Novac trošile na suđenja za zlostavljanje
Merkel: Samo ako globalno odgovorimo na globalnu pandemiju, možemo pobijediti
Najmanje 40 mrtvih u poplavama i klizištima u Nepalu
Hong Kong bira demokratske kandidate. Građani zabrinuti, upitna poštenost izbora
Tablica zaraženih, umrlih i izliječenih po državama - 11. srpnja 2020.
Umro vozač busa u Francuskoj kojeg su putnici prebili jer ih je tražio da stave maske
Na testiranje cjepiva za koronavirus u Njemačkoj prijavilo se 4000 volontera
Dolar u padu treći tjedan zaredom u odnosu na košaricu valuta
Naglo pala moć američke putovnice zbog koronavirusa
Poljaci duboko polarizirani uoči drugog kruga predsjedničkih izbora
Elon Musk pretekao Warrena Buffeta na listi najbogatijih ljudi svijeta
Rekordan broj novozaraženih u drugoj najnaseljenijoj državi Australije
Trump pomilovao svog dugogodišnjeg savjetnika koji je lagao pred Kongresom
U Brazilu više od 70 tisuća umrlih od koronavirusa
SVAŠTARIJE

Erdogan proglasio Aja Sofiju džamijom

Hrvatska: Najavljeno uvođenje samoizolacije za ulaske iz BiH i Srbije

Vrhovni sud SAD-a odredio da pola Oklahome pripada Indijancima

SAD bilježi najveći broj novooboljelih od koronavirusa u danu do sada, čak 65.000

Nestali gradonačelnik Seula pronađen mrtav

Italija zatvorila granice za 13 zemalja, uključujući BiH

Zaraženi Bolsonaro pred novinarima skinuo zaštitnu masku i govorio, sada ga tuže

Trump nekome platio da polaže prijemni ispit umjesto njega?

U Beogradu uhapšene 23 osobe, na desetine povrijeđenih

Trump povukao SAD iz WHO-a. U zemlji ima 3 milijuna zaraženih i 130.000 mrtvih