TUZLARIJE - KULTURA

16.05.2005.
Nova knjiga izdavačke djelatnosti Behram-begove medrese
O kakvoj je knjizi riječ možemo steći uvid iz teksta recenzije ove knjige koji je napisao mr. Sead Seljubac.
Sura Jasin je bila prisutna u praksi bosanskih muslimana od samog njihovog upoznavanja islama i Kur´ana. U odnosu na druge muslimane u svijetu Bošnjaci su praktikovali i određene običajne forme odnosa prema ovoj suri. Učili su je kao suru u Mushafu, ali su joj posvećivali i posebnu pažnju, učeći je samu ili sa još nekim izabranim surama, „uoči petka“ i „uoči ponedjeljka“, u krugu porodice, u mektebu, i sl. Uče je pri prigodama kakve su mevludi i tevhidi, itd.

Do sada su na bosanskom jeziku objavljivane zasebne brošure koje su sadržavale, uz original, prijevod sure Jasin. Odavno se osjeća potreba da se uz to pojavi i širi komentar te sure koji bi upotpunio informaciju o značenjima ajeta ove sure. Autor ovog komentara sure Jasin je upotpunio tu prazninu.

Profesor Dedić Edin je napravio izvrstan izbor različitih komentara ove sure koje je ukomponovao u jednu harmoničnu cjelinu tako da se teško može primijetiti višeizvornost teksta komentara. Pri izboru izvora za ovaj komentar Dedić se ograničio na jedan broj poznataijih autoriteta tefsira kakvi su Kušejri, Alusi, Hakki, Havva, Kurtubi... Sva ova imena govore o tome da je orjentacija komentatora bila da napravi spoj tradicionalnog i sufijskog pristupa koji bi, u kombinaciji, ponudio cjelovitiju sliku razumijevanja i tumačenja sure Jasin a koju bi bilo teško susresti u samo jednom tefsiru bilo kojeg od navedenih autoriteta. Ova činjenica komentaru koji je uradio Dedić daje posebnu vrijednost.

Ono što ovdje treba također istaći je razumljiv jezik kojim je komentar pisan. On će omogućiti najširem sloju muslimana našeg podneblja da u potpunosti razumije sadržaj komentara a time i bude u mogućnosti usvojiti poruke koje on nudi.

Profesor Dedić se u ovom komentaru nije bavio kategorizacijom i vrednovanjem navedenih predaja. Ostavio je to „naučnijem“ nivou literature. Ukazao je samo na izvore iz kojih su predaje preuzete a to omogućava da zainteresovani naprave uvid u podatke koje želi pronaći.

Nadajući se da će ovaj komentar sure Jasin biti od velike koristi bosanskim muslimanima najiskrenije ga preporučujem za čitanje.

Priredio(la): cupo / medresa                


Osmrtnicama ba