TUZLARIJE - KULTURA

21.06.2005.
Upriličena hafiska dova za tri nova hafiza
Edin Dedić, Merim Đulović i Samir Hodžić
U ponedjeljak, 20. 6.2005.godine, u džamiji Behram-begove medrese upriličena je hafiska dova trojici novih hafiza Edinu Dediću, Merimu Đuloviću i Samiru Hodžiću.
Edin Dedić je profesor nastavnog predmeta Kiraet u Behram-begovoj medresi. Završio je školovanje u Behram-begovoj medresi školske 1997/1998. godine. Nakon toga upisuje se na fakultet u Siriji. Hifz je počeo učiti još u medresanskim danima. Kada je okončao studij u Siriji vraća se u Tuzlu, stupa u službu i intezivno memoriše Kur´an, a.š. Za kratko vrijeme dobio je saglasnost muhaffiza Mirnesa Spahića da izađe pred komisiju i stekne zvanje hafiza.

Merim Đulović je također učenik ove škole. Medresu je završio 1996/97. školske godine. Nakon Medrese odlazi u Jordan na usavršavanje u oblasti arapskog jezika, gdje boravi jednu godinu. Kada se vratio u Tuzlu stupa u imamsku službu u džematu Potur-mahala u Gornjoj Tuzli. Uz aktivnosti u džematu i šire intezivno pamti Kur´an, a.š. i posjećuje muahaffiza Mirnesa Spahića u Behram-begovoj medresi. Plodovi njegovog truda postali su vidljivi i drugima 20. 06.2005., godine kada mu je hafiz Ismet Spahić uručio diplomu o položenom hifzu.

Treći hafiz je Samir Hodžić, učenik IIa razreda Behram-begove medrese. Samir Hodžić je počeo učiti Kur´an, a.š., napamet kada se upisao u Medresu. Za dvije godine uspio je, uz Božiji emer, naučiti Kur´an, a.š., napamet. Samir je za vrijeme pamćenja Kur´ana, a.š., dobivao neizmjernu podšku od muhaffiza Mirnesa Spahića, svojih kolega iz razreda i škole, razrednika... Samir Hodžić, i pored toga što je učio hifz, najbolji je učenik u IIa razredu. Na kraju drugog razreda prosjek njegovih ocjena je 5, 0.

U Behram-begovoj medresi među učenicima ima još potencijalnih hafiza koji će za koji mjesec, ako Bog da, pojaviti se pred komisijom u Sarajevu.

Priredio(la): tz / medresa