TUZLARIJE - KULTURA

28.04.2015.
70 godina od osnivanja GKUD ˝Bosna˝
˝Kulturni vojnici˝ u Beogradu
Odlomak iz Monografije ˝Bosne˝ (˝Učo˝)

Večeras će u BKC Tuzla biti održana svečana akademija i postavljena izložba dokumenata povodom 70-godišnjice osnivanja Gradskog kulturno-umjetničkog društva "Mitar Trifunović Učo", sada GKUD "Bosna". Pridružujući se ovom jubileju "Tuzlarije" objavljuju odlomak iz rukopisa pod nazivom "Hronologija jedne ljubavi" čiji je autor Sinan Alić, a koji će kao monografija "Uče"/"Bosne" iz štampe izaći u augustu ove godine.

"Kulturni vojnici" u Beogradu


Piše: Sinan Alić

Tuzlarije


Kulturno-prosvjetna ekipa Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za istočnu Bosnu formirana je u jesen 1944. godine, nakon konačnog oslobođenja Tuzle 17. septembra. Nalog za formiranje ekipe izdala je Komanda Treće korpusne oblasti, u potpisu je bio general Kosta Nađ, i u suštini to je bila njena ekipa, a naredbu je izvršila Bogdana Vojnović. Ona je od boraca, skojevaca i predratnih članova brojnih kulturno-umjetničkih društava formirala Kulturno-prosvjetnu ekipu sa zadatkom da priprema i daje programe za vojnike, a na slobodnim teritorijama i za građanstvo.

Krajem aprila 1945. godine Kulturno-prosvjetna ekipa Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za istočnu Bosnu odlazi na istorijsku turneju po Srbiji. Među članovima ove putujuće družine, zadužene za podizanje kulturnog i umjetničkog nivoa naroda i vojske, bilježimo ova imena, da se pamti, jer ćemo mnogo od njih kasnije sresti kao aktivne članove RKUD- a "Mitar Trifunović Učo": Tatjana Šerstnev, Ratko Marković (umjetnički rukovodilac Ekipe), Pašaga Halilčević, Rasim Mujezinović, Nada Sejmenović, Ahmet Jelkić, Ljiljana Kreco, Muhamed Begić (komesar Ekipe), Stanka Savić, Viktor Jankijević, Medika Križan, Adela Slunjski, Mehmedalija Džambić, Mersa Muftić, Branka Komušić, Zora Sejmenović, Nenad Kreco, Predrag Jovanović, Sofija Mrmak, Zora Slunjski, Ifet Hajrić, Džemal Mešković, Mara Miletić, Mujesira Krilić, Abdurahman Damadžić, Enver Ibrahimpašić, Vilma Niderle, Hazim Hanušić, Salih Jelikić, Mica Majer, Olga Mihajlović, Lenka Klimpl, Miloš Milošević i Jakob Križan.

Imena svjedoče o raznolikoj nacionalnoj i polnoj strukturi, ista takva je bila i socijalana, a kada je riječ o starosnoj pouzdano se znaa da je najmlađi član ekipe, tada u ulozi vokalnog soliste, bio dvanaestogodišnji dječak Predrag Jovanović, koji će puno godina kasnije postati i predsjednik Društva.

I dok su na Sremskom frontu odjekivale topovske kanonade, poslije uspjelih nastupa u Banji Koviljači, Šapcu i Obrenovcu, u zgradi Glavne pošte u Beogradu nastupili su umjetnici iz Tuzle. "Program kojeg su izveli oduševio je Beograđane", zapisla je o ovom nastupu "Borba". Na programu su bile horske i solo pjesme, recitacije, baletski inserti, drama "Vinogradari iz Šartrea", a izveden je i jedan skeč.

Našavši se u oslobođenom glavnom gradu članovi Ekipe su izrazili želju da se sretnu sa drugom Titom. Prenijeli su to Rodoljubu Čolakoviću i želja im se ispunila. Mnogo godina kasnije, prisjećajući se tih trenutaka, Muhamed Begić kaže:

- Kada smo krenuli na ovu turneju potajno smo se nadali susretu sa Vrhovnim komandantom. Bolje je kazati, priželjkivali smo to. Odmah nakon koncerta saopštili smo to Rodoljubu Čolakoviću. On je u prvi mah zavrtio glavom, rekao nam je kako je Vrhovni komandant prilično zauzet, ali je obećao da će našu želju prenijeti Titu. I želja nam se, na našu veliku radost, ostvarila.

Tuzlaci su na ovu turneju i krenuli sa pritajenom nadom da će se sresti sa Titom i zbog toga su i pripremili pjesmu "Pozdrav Titu" koju je specijalnu za ovu priliku napisao Risto Tošović, koju su i otpjevali na prijemu kod Vrhovnog komandanta. I sam oduševljen susretom Tito se sa članovima Ekipe zadržao duže nego što je to bilo predviđeno protokolom. Obraćajući se svojim gostima Tito je, između ostalog, naglasio:

"Osnovni zadatak koji stoji pred vama, omladino istočne Bosne, je da i ubuduće budete nosioci ideje bratstva i jedinstva i njeni budni čuvari. Pred vama stoje i drugi radni zadaci. Vi treba da budete nosilac elana u izgradnji nove Jugoslavije. Istočna Bosna je razorena. Vi trebate da budete nosioci obnove. Vi morate i da učite. Pred vama stoji budućnost. Novoj Jugoslaviji su potrebni intelektualno razvijeni ljudi i biće potrebno da učite dosta i naporno. Razvoj Bosne i Hercegovine, koju smo stvorili da bismo učinili kraj raznim pretenzijama šovinista, zavisi od vas mlade generacije".

Zahvaljujući se Maršalu Titu na prijemu, politički komesar Ekipe i vođa puta, Muhamed Begić je rekao:

"Mi vam se zaklinjemo da ćemo dati sve od sebe u radu koji nas čeka i nećemo dozvoliti nikome da poruši ono što smo postigli. Omladinci i omladinke s beskrajnom srećom u srcima i novim poletom vraćaju se u Bosnu da kažu svima šta im je rekao Tito i da ispune svoje zadatke, koji stoje pred nama".

Na povratku iz Beograda, ponovo kroz Mačvu, jer u Sremu traju žestoke borbe za konačno oslobađanje zemlje. Ekipa je priredila priredbe u Valjevu i Loznici. Po dolasku u Tuzlu priređen im je nezaboravan doček. Poslije ove turneje Kulturno-prosvjetna ekipa Trećeg korpusa narodnooslobodilačke vojke Jugoslavije prestala je sa radom, a gotovo kompletan njen sastav nastaviće da djeluje u novoformiranom Radničkom kulturno-umjetničkom društvu "Mitar Trifunović Učo", a jedan manji broj u društvu "Ivan Marković Irac".