TUZLARIJE - KULTURA

01.06.2015.
Najava
Maturski koncert pijanistice Nadire Ajanović
Maturski klavirski koncert Nadire Ajanović biće održan 1. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzla sa početkom u 19:30 časova.

Nadira je u klasi profesorice Slađane Dedić već osam godina, te je njihova uspješna saradnja rezultirala već šestim solističkim koncertom, ovaj put maturskim.

Ove godine Nadira će se predstaviti programom maturskog ispita, ali i programom četveroručno, sa kolegicom Amilom Rančić.

Tuzlarije


Nadira Ajanović rođena je 12.06.1996. u Tuzli. Prve 3 god. školovanja završila u klasi Azre Azabagić, nast., a ostatak školovanja u klasi Slađane Dedić, prof. Usavršavala se na seminarima kod prof. Gregora Vidovića, Jokuth Mihailović, Vladimira Bočkarjova, Aide Gavrilove, Aleksandra Serdara, Planinke Jurišić-Atić, Đorđea Stanettija, te na seminaru solfeđa kod Olivera Olivera. Učestvovala na brojnim školskim i drugim koncertima, a održala i četiri solistička koncerta u Tuzli, te jedan u Sarajevu. Sada završava četvrti razred Srednje muzičke škole u Tuzli uspjehom 5.0.

Tuzlarije


Tuzlarije


Za vrijeme školovanja osvojila je sljedeće nagrade:

• 2. nagrada (86, 00 bod.) – klavir čeveroručno – IX takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Livno 2006.
• Učešće na Prvom pijanističkom takmičenju posvećenom muzici F. Chopin-a, Tuzla 2007.
• Specijalna nagrada (100, 00 bod.) – klavir solo – XI takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Sarajevo 2008.
• Specijalna nagrada (100, 00 bod.) – duo klavir i violina – XII takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Ilidža 2009.
• Specijalna nagrada (100, 00 bod.) – klavir četveroručno – XII takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Ilidža 2009.
• 2. nagrada (91, 33 bod.) – duo klavir i violina – VII Internacionalno takmičenje Davorin Jenko, Beograd 2010.
• 2. nagrada (91, 67 bod.) – klavir četveroručno – VII Internacionalno takmičenje Davorin Jenko, Beograd 2010.
• Učešće na Drugom pijanističkom takmičenju posvećenom muzici F. Chopin-a, Tuzla 2010.
• 3. nagrada (85, 33 bod.) – klavir solo – VIII Internacionalno takmičenje Davorin Jenko, Beograd 2011.
• 2. nagrada (91, 00 bod.) – klavir solo – XV Međunarodno takmičenje mladih pijanista, Šabac 2011.
• 2. nagrada (88, 50 bod.) – klavir solo - XIV takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Tuzla 2011.
• 1. nagrada – klavir četveroručno – XV takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Sarajevo 2012.
• 3. nagrada (13, 07 bod.) – klavir solo - VII međunarodnog takmičenje mladih pijanista „Zlatko Grgošević“ 2012.
• 2. nagrada (90, 83 bod.) – klavir solo – X Internacionalno takmičenje Davorin Jenko, Beograd 2013.
• 1. nagrada (96 bod.) – klavir četveroručno – 3. Internacional Music Competition - Slobomir, Bijeljina 2013.
• 3. nagrada (73 bod.) – klavir solo - 3. Internacional Music Competition - Slobomir, Bijeljina 2013.
• Pohvala – klavir solo – XI Internacionalno takmičenje Davorin Jenko, Beograd 2014.
• Pohvala – klavir solo – XVIII Međunarodno takmičenje mladih pijanista, Šabac 2014.
• 2. nagrada (88 bod.) – klavir solo – IV Festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici 2014.
• 1. nagrada (90, 50 bod.) – klavir solo – XVII Federalno takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Sarajevo 2014.
• 1. nagrada (94, 80 bod.) – klavir četveroručno – XVIII Federalno takmičenje učenika i studenata muzike FBiH, Sarajevo 2015.
• 1. nagrada (92 bod.) – klavir četveroručno – 4. Internacional Music Competition - Slobomir, Bijeljina 2015.

S.P.